Historia O tym się mówi Polska i świat Społeczeństwo

1 marca – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych to ważne święto dla wszystkich Polaków. Jest to czas, kiedy przypominamy sobie o bohaterskich członkach polskiego podziemia antykomunistycznego, którzy po II wojnie światowej walczyli z nowymi władzami komunistycznymi, a ich walka była niejednokrotnie tragiczna i krwawa.

Żołnierze Wyklęci to ludzie, którzy zdecydowali się walczyć o wolność i niepodległość Polski, mimo że władze komunistyczne wtedy już kontrolowały kraj. Podziemie antykomunistyczne, w którym działali, składało się z różnych organizacji i grup, takich jak Armia Krajowa, Narodowe Siły Zbrojne, WiN, czyli Wolność i Niezawisłość. Wszyscy oni mieli jeden cel – wyzwolenie Polski spod sowieckiej okupacji.

Walka, jaką prowadzili, była bardzo trudna i niebezpieczna. Nie mieli poparcia ze strony zachodnich aliantów, a władze komunistyczne były bardzo brutalne wobec każdego, kto nie zgadzał się z ich polityką. Żołnierze Wyklęci byli nieustannie poszukiwani przez UB (Urzędy Bezpieczeństwa), aresztowani i mordowani. Jednym z najbardziej tragicznych wydarzeń, w którym uczestniczyli, była Akcja Wisła, podczas której zesłano na Syberię tysiące polskich patriotów.

Dzięki determinacji i odwadze Żołnierzy Wyklętych udało się jednak przetrwać i przekazać przyszłym pokoleniom wartości, na których opiera się współczesna Polska. Ich walka była poświęceniem dla wolnej Polski i dla przyszłych pokoleń, a ich ofiara nie poszła na marne. Wiele wartości, takich jak wolność, niepodległość, patriotyzm i miłość do Ojczyzny, zostało przekazanych z pokolenia na pokolenie.

W regionie radomskim działało wielu bohaterskich żołnierzy wyklętych, którzy poświęcili swoje życie dla walki o wolną Polskę. Poniżej przedstawiam kilka postaci, które szczególnie wyróżniły się w regionie radomskim:

– Kazimierz Kusz – pseudonim „Karol”, był dowódcą oddziału partyzanckiego AK „Burza”. Działał w okolicach Kozienic i Radomia, a jego oddział brał udział m.in. w ataku na niemiecki pociąg, w którym zdobyto wiele broni i amunicji. Po wojnie został aresztowany przez UB i skazany na śmierć.

– Władysław Grabowski – pseudonim „Młot”, był dowódcą partyzanckiego oddziału „Ponury”. Jego oddział działał na terenie powiatów radomskiego i kozienickiego, a brał m.in. udział w akcjach sabotażowych przeciwko Niemcom. W 1945 roku Grabowski został aresztowany przez UB i skazany na śmierć.

– Józef Kowalski – pseudonim „Szczepan”, był dowódcą oddziału AK „Czata 49”. Działał na terenie powiatu przysuskiego i radomskiego, a jego oddział brał udział m.in. w akcjach dywersyjnych i sabotażowych. Po wojnie Kowalski został aresztowany przez UB i skazany na śmierć.

– Zygmunt Szczęsny Fiałkowski – pseudonim „Zefir”, był dowódcą oddziału partyzanckiego AK „Kedyw”. Działał na terenie powiatu kozienickiego, a jego oddział brał udział m.in. w akcjach przeciwko Niemcom oraz w wyzwoleniu więźniów z obozu w Radomiu. Po wojnie Fiałkowski został aresztowany przez UB i skazany na śmierć.

– Władysław Czachórski – pseudonim „Góral”, był dowódcą oddziału partyzanckiego „Góral”. Jego oddział działał na terenie powiatu radomskiego i brał udział m.in. w akcjach sabotażowych przeciwko Niemcom. Po wojnie Czachórski został aresztowany przez UB i skazany na śmierć.

To tylko kilka postaci z wielu, którzy poświęcili swoje życie dla wolnej Polski w regionie radomskim. Ich walka i poświęcenie nigdy nie zostaną zapomniane, a pamięć o nich będzie zawsze żywa.