Kultura i rozrywka O tym się mówi Radom i okolice Społeczeństwo

100 zgłoszeń w VIII edycji Nagrody Gombrowicza

Więcej powieści, mniej autobiografii i reportaży nadesłano do Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza. Laureat konkursu otrzyma 40 000 złotych. Zwycięzcę oraz osobę, która w ramach rezydencji literackiej spędzi miesiąc w Vence na południu Francji wskaże kapituła.

Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza to polska nagroda literacka ustanowiona przez Radę Miejską w Radomiu, przyznawana za debiut, rozumiany jako pierwsza albo druga książka autora napisana prozą artystyczną.

Z końcem stycznia minął termin nadsyłania zgłoszeń do tegorocznej edycji Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza. Decydowała data nadania.

– Właśnie dziś dotarła do nas setna książka zgłoszona do nagrody. Ta liczba może się jeszcze zwiększyć, bo regulamin pozwala zgłaszać książki jurorom, więc jeśli coś zostało przegapione przez wydawców, to jurorzy mają jeszcze szansę to nadrobić. Książki, które przyszły w ostatnich dniach zostaną wkrótce przesłane do członków kapituły. To będzie już ostatnia taka partia – mówi Tomasz Tyczyński, kierownik Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli i jednocześnie sekretarz kapituły Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza.

Jak dodaje Tomasz Tyczyński, zastrzegając, że to wstępne rozpoznanie, wśród tegorocznych zgłoszeń więcej niż rok temu jest powieści. Nieco mniej reportaży i biografii. Podobna do lat ubiegłych jest liczba książek wydawanych własnym sumptem przez autorów.

Do przełomu marca i kwietnia jurorzy mają czas na wstępną lekturę nadesłanych książek. Pierwsze spotkanie kapituły odbędzie się w kwietniu. W czerwcu ogłoszona zostanie piątka nominowanych. Werdykt, już tradycyjnie, ogłoszony zostanie w połowie września podczas festiwalu „Opętani literaturą”, który odbywa się w Radomiu.

– W tym roku, ze względu na jubileusz debiutu Witolda Gombrowicza, festiwal towarzyszący nagrodzie będzie nieco autotematyczny. Będziemy mówić i dyskutować  o samostwarzaniu się pisarzy, o życiu literackim, hierarchiach i nagrodach literackich – mówi Tomasz Tyczyński.

Ustanowiona przez radomski samorząd nagroda przyznawana jest za debiut, rozumiany jako pierwsza albo druga książka autora, napisana prozą artystyczną, w języku polskim. W tej edycji można było zgłaszać książki wydane w 2022 roku. Laureat otrzyma 40 000 złotych i statuetkę. Dzięki wsparciu samorządu Mazowsza nagrody pieniężne, po 5 tys. złotych, otrzymują też wszyscy nominowani.

– Dodatkowym wyróżnieniem, które przyznane zostanie już po raz trzeci, jest rezydencja literacka. Wskazany przez kapitułę autor spędzi miesiąc w Vence na południu Francji, czyli w miejscu, w którym ostatnie lata życia spędził Witold Gombrowicz – mówi Ewa Witkowska z Muzeum Witolda Gombrowicza.

W skład kapituły nagrody wchodzą wybitni znawcy literatury: Jerzy Jarzębski – przewodniczący jury, Ewa Graczyk, Anna Kałuża, Zofia Król, Zbigniew Kruszyński, Józef Olejniczak, Justyna Sobolewska.

Honorowy Patronat nad nagrodą sprawuje Rita Gombrowicz. Mecenasami nagrody są Jarosław Krzyżanowski i Zakłady Automatyki KOMBUD S.A., partnerem głównym jest Unidevelopment S.A. Organizatorami nagrody są: Prezydent Radomia i Muzeum Witolda Gombrowicza, zaś partnerami Miejska Biblioteka Publiczna i Fundacja Instytut Gombrowiczowski.

Do tej pory laureatami nagrody byli: Weronika Murek i Maciej Hen (w pierwszej edycji, w 2016 roku, kapituła skorzystała z przysługującego jej prawa podziału nagrody), Anna Cieplak, Marcin Wicha, Olga Hund, Barbara Sadurska i Aleksandra Lipczak. W ubiegłym roku laureatką została Barbara Woźniak, autorka książki „Niejedno”.

Miesięczne rezydencje w Vence kapituła przyznała do tej pory Maciejowi Bobuli (w 2021 roku) oraz Mateuszowi Pakule (edycja 2022).

Źródło: Mazovia