Inwestycje O tym się mówi Radom i okolice Społeczeństwo

11,2 mln zł otrzyma region radomski na rozbudowę dróg

Ponad 11,2 mln zł otrzymają samorządy z województwa mazowieckiego, z regionu radomskiego, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Łączna długość dróg realizowanych w ramach wsparcia to ponad 9,5 km. Uroczystość podpisania umów z udziałem Wicewojewody Mazowieckiego Artura Standowicza odbyła się 27 września br. w Starostwie Powiatowym w Radomiu.

W wydarzeniu udział wzięli również: Wiceminister Obrony Narodowej, Senator RP Wojciech Skurkiewicz, Posłowie na Sejm RP Marek Suski, Andrzej Kosztowniak, Radosław Fogiel i Anna Kwiecień.

– Dzisiaj podpisaliśmy umowy z sześcioma samorządami z regionu radomskiego, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, komponentu remontowego. Przed nami kolejne umowy do podpisania. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg jest realizowany od 2019 roku, a samorządy w ramach tego programu otrzymały już ponad 2 mld złotych. Jest to potężne dofinansowanie, ogromne wsparcie dla każdej gminy, czy powiatu. W ramach RFRD zostało wybudowanych, wyremontowanych i przebudowanych ponad 1600 km dróg, na terenie województwa mazowieckiego. Region radomski jest znaczącym beneficjentem tego programu. Przed nami rozstrzygnięcie kolejnego naboru Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przyszły, 2024 rok. Niedługo zostaną przedstawione szczegóły. Gratuluję Państwu dobrych wniosków i ważnych dla mieszkańców inwestycji

powiedział Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz.

Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na zadania remontowe otrzymały:

•          Powiat Radomski – dwie umowy na łączną kwotę ponad 3,8 mln zł na remont drogi powiatowej nr 3532W Gózd – Rawica oraz na remont drogi powiatowej nr 3534W Makowiec – Rawica,

•          Powiat Zwoleński – umowa na kwotę ponad 178 tys. zł na remont drogi powiatowej nr 4527W Zielonka – Łaguszów w miejscowości Zamość Nowy,

•          Gmina Zakrzew – umowa na kwotę ponad 1,1 mln zł na remont drogi gminnej Gulin – Jankowice,

•          Gmina Zwoleń – umowa na kwotę ponad 729 tys. zł na remont nawierzchni drogi gminnej nr 450588W ul. Konopnickiej w Zwoleniu,

•          Gmina Tczów – umowa na kwotę ponad 540 tys. zł na remont drogi gminnej nr 450411W Tczów – Podzakrzówek – Rawica Stara,

•          Gmina Wolanów – umowa na kwotę prawie 1,2 mln zł na remont drogi gminnej nr 351216W na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 351247W do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3565W.

Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, otrzymała również:

•          Gmina Zwoleń – umowa na kwotę prawie 3,7 mln zł na przebudowę drogi gminnej w ul. Sportowej w Zwoleniu dzięki wygospodarowaniu oszczędności w ramach naboru przeprowadzonego w roku 2022 dla zadań gminnych i powiatowych realizowanych w roku 2023.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych) to wsparcie realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym. Wszystko po to, żeby po drogach jeździło się wygodniej i bezpieczniej.

Środki Funduszu są przekazywane na dofinansowanie:

  • budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych i dróg gminnych,
  • dofinansowanie budowy mostów lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych,
  • finansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych o znaczeniu obronnym, a od 2021 roku również na dofinansowanie:
  • zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym,
  • budowy obwodnic lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich,
  • budowy, przebudowy lub remontu dróg wojewódzkich, dróg powiatowych lub dróg gminnych, zarządzanych przez prezydenta miasta na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa.

Remonty

Dzięki środkom z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, samorządy z województwa mazowieckiego otrzymają w 2023 r. dofinansowanie na realizację zadań polegających wyłącznie na remoncie dróg powiatowych i gminnych w kwocie 112 675 396,67 zł. Dofinansowaniem na chwilę obecną objęte zostanie 115 zadań, których realizacja rozpocznie się w 2023 r.

Zadania Gminne i Powiatowe (nabór z 2022 r.)

Dzięki środkom z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, samorządy z województwa mazowieckiego otrzymają w 2023 r. dofinansowanie na realizację zadań polegających na budowie, przebudowie lub remoncie dróg gminnych i powiatowych w kwocie 299 487 081,96 zł. Dofinansowaniem na chwilę obecną objęte zostanie 118 zadań, z czego 23 zadania to zadania wieloletnie kontynuowane, a 95 to zadania, których realizacja rozpocznie się w 2023 r.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadań powiatowych i gminnych jest uzależnione od dochodów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego: im niższe dochody podatkowe, tym większa wartość dofinansowania, przy czym maksymalne dofinansowanie może wynieść do 80 proc. kosztów realizacji zadania.

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (wcześniej Funduszu Dróg Samorządowych), w latach 2019-2022 jednostkom samorządu terytorialnego z województwa mazowieckiego przekazano dofinansowanie na realizację 1050 zadań gminnych oraz powiatowych w łącznej kwocie prawie 1,5 mld zł. Długość odcinków dróg objętych dofinansowaniem w latach 2019- 2022 to ponad 1400 km, ponadto dofinansowaniem objęto podniesienie poziomu bezpieczeństwa na ponad 300 przejściach dla pieszych.

Źródło: gov.pl