O tym się mówi Polska i świat Społeczeństwo

Polacy produkują coraz więcej odpadów

Coraz więcej odpadów stanowi poważny problem w kontekście prawidłowego funkcjonowania całego ekosystemu. W 2021 na przeciętnego Polaka przypadało blisko 370 kg śmieci. Ilość ta zwiększyła się o ponad 100 kg w porównaniu z rokiem 2011.

Dekadę temu, w 2011 r., Polacy wyprodukowali ich ponad 9,8 mln ton. W 2021 r. było to już prawie 4 mln więcej – aż 13,7 mln ton. Odpowiadało to wadze prawie 35 tys. przygotowanych do jazdy polskich pociągów Pendolino (ED250). Dynamikę zmian pokazuje również średnia masa odpadów w przeliczeniu na każdego Polaka. W 2011 przypadło 255 kilogramów na osobę, natomiast 10 lat później aż 369 kg/os.

Coraz więcej odpadów to także coraz więcej dzikich wysypisk. Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2021 roku na terenie Polski działało 12 778 nielegalnych śmieciowisk, a zlikwidowanych zostało ponad 10 tys. z nich. Na koniec 2021 roku w naszym kraju istniało aż 2246 dzikich wysypisk – o 238 więcej niż 31 grudnia 2020 r.

Dzikie wysypiska śmieci w Radomiu [+FOTO]

Zaledwie 40 proc. odpadów zebrano w 2021 r. selektywnie, a dzięki wrzucaniu śmieci do odpowiednich pojemników można je później ponownie wykorzystać. W Polsce odpady dzielone są na 5 frakcji. To papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło opakowaniowe, odpady zmieszane oraz bio. Te ostatnie, mieszkając w domu, można przetwarzać we własnym zakresie. Kompostowanie pozwala bowiem na przemianę organicznych odpadków w nawóz do ogródka.

Łatwiej segregować śmieci poza domem

Źródło informacji i foto: Amest