Historia Radom i okolice

24 lata temu zmarł kpt. cc. Wincenty Michalczewski

24 lata temu, 8 listopada 1999 r. zmarł kpt. cc. Wincenty Michalczewski. Był on jednym z trzech cichociemnych, wywodzących się z ziemi radomskiej.

Urodził się w Przytyku 25 stycznia 1909 r. Był absolwentem Państwowej Średniej Szkoły Technicznej Kolejowej w Radomiu. W latach 1931-1932 pełnił służbę wojskową w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty w Zambrowie, a następnie odbył praktykę wojskową w 72 pułku piechoty. Mianowany ppor. rez. ze starszeństwem od 1 stycznia 1935 r.

Uczestnik kampanii polskiej 1939 r. Internowany na Węgrzech w obozie oficerskim w Nagymaros. Po ucieczce z obozu w lutym 1940 r. przedostał się do Francji, a po jej upadku w czerwcu 1940 r. ewakuowany do Wielkiej Brytanii W 1941 r. zgłosił się na ochotnika do pracy w kraju.

W nocy 3/4 września 1942 r. został zrzucony do Polski i skierowany na Obszar Lwowski AK. W kwietniu 1943 r. został aresztowany i wysłany do obozu koncentracyjnego KL Auschwitz, a następnie przeniesiony do KL Mauthausen. Wyzwolony przez wojska amerykańskie w 1945 r.

Po wojnie powrócił do Polski i osiedlił się w Radomiu.

Źródło: Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Radomiu