O tym się mówi Radom i okolice Religia Wiadomości Wyróżnione

30 rocznica śmierci ks. prof. Włodzimierza Sedlaka

30 rocznica śmierci ks. prof. Włodzimierza Sedlaka była obchodzona 17 lutego. W dniu dzisiejszym w jego intencji będzie odprawiona Msza Święta. Ks. prof. Sedlak był znakomitym kaznodzieją i rekolekcjonistą, do tego twórcą bioelektroniki i badaczem Gór Świętokrzyskich. Napisał wiele książek, rozpraw i artykułów.   

Msza Święta będzie sprawowana we wtorek 21 lutego, o godz. 18.00 w katedrze radomskiej. Obecni na niej mają być asystenci i współpracownicy, przyjaciele, znajomi, a także przedstawiciele instytucji i szkół związanych z ks. profesorem.

Wcześniej, 19 lutego Msza św. w intencji ks. Sedlaka była odprawiona w kościele Chrystusa Nauczyciela na os. Planty.

Ks. prof. Włodzimierz Sedlak – polski duchowny, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Znamienity kaznodzieja i rekolekcjonista. Był twórcą polskiej szkoły bioelektroniki i elektromagnetycznej teorii życia. Wprowadził pojęcie wszechpróżni. Był również badaczem Gór Świętokrzyskich.

Urodził się 31 października 1911 r. w Solcu, który obecnie jest dzielnicą Sosnowca. Pochodził z wielodzietnej biednej rodziny górniczej. W 1919 r. jego rodzina przeniosła się do Suchedniowa w poszukiwaniu pracy. Rok później osiedlili się w Skarżysku-Kamiennej. Tam młody Włodzimierz uczęszczał do gimnazjum matematyczno-przyrodniczego. Po maturze (1930) wstąpił do Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1935 r.

W latach 1935 – 1939, ks. W. Sedlak pełnił funkcję prefekta w Ćmielowie, a potem od 1939 r. do 1948 r. w Siennie. Pracował też jako katecheta. W czasie II wojny światowej prowadził tam tajne nauczanie. Po wojnie postarał się, aby w Siennie powstały dwie szkoły: Szkoła Rzemiosł i Liceum Ogólnokształcące, które od 1922 r. nosi jego imię.

W 1946 r. ks. Sedlak podjął studia na lubelskim Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Po ich ukończeniu uzyskał dyplom magistra z antropologii, a rok później z pedagogiki. W 1952 r. otrzymał stopień doktora za rozprawę „Zmienność organizmu jako podstawa biologiczna wychowania”.

Do Radomia przyjechał w 1952 r. W 1960 r. rozpoczął pracę na KUL-u na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej. Po sześciu latach pracy uzyskał stopień doktora habilitowanego z biologii teoretycznej. Umożliwiła mu to rozprawa pt. „Możliwość odtworzenia początków ewolucji organicznej na podstawie komponenta krzemowego”. Następnie kierował nowo utworzoną Katedrą Biologii Teoretycznej. W 1974 r. został profesorem nadzwyczajnym, a po sześciu latach, profesorem zwyczajnym. Współpracował z Polską Akademią Nauk.

Badał geologię gór, odkrył pozostałości organizmów kambryjskich. W Górach Świętokrzyskich odnalazł ślady starożytnego hutnictwa i odtworzył proces dawnego wytopu.

Wydał przeszło 20 książek, o tematyce filozoficznej, etycznej, z dziedziny nauk przyrodniczych (fizyka, chemia, biologia, itd.), naukowych, popularnonaukowych. Napisał też kilka książek religijnych, autobiograficznych i wspomnieniowych, 250 rozpraw i artykułów. Do jego dzieł należą m.in. takie pozycje jak: „Życie jest światłem”, „Homo electronicus”, „Technologia Ewangelii”, „Teologia światła czyli sięganie Nieskończoności”, „W pogoni za nieznanym”, „Wprowadzenie w bioelektronikę”, „Człowiek i Góry Świętokrzyskie”. Był również autorem scenariusza do filmu oświatowego pt. „Krzem – pierwiastek młodości”.

Jest honorowym obywatelem Miasta Radomia i Skarżyska-Kamiennej, oraz patronem Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skarżysku-Kamiennej.

Ks. prof. W. Sedlak zmarł 17 lutego 1993 r. w Radomiu. Jego doczesne szczątki spoczywają na cmentarzu komunalnym w Radomiu.

 

Źródła: radioplus.com.pl /fundacjasedlaka.pl

Foto: fundacjasedlaka.pl