Inwestycje O tym się mówi Radom i okolice Społeczeństwo

35 mln zł na rozbudowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Starania o pieniądze na rozbudowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym zakończyły się sukcesem.

Planowana inwestycja zostanie dofinansowana kwotą ponad 35 mln zł pochodzącą z rezerwy celowej budżetu państwa. Wniosek w tej sprawie miasto złożyło prawie rok temu. Teraz ministerstwo finansów poinformowało o pozytywnym jego rozpatrzeniu.

Radomski szpital zbankrutuje? Miasto udzieli pożyczki

Istniejący budynek Szpitalnego Oddziału Ratunkowego został oddany do użytku w 2001 r. i nie spełnia aktualnych wymogów określonych w rozporządzeniu ministra zdrowia.

– Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego znacznie poprawi dostęp do usług opieki zdrowotnej. Szpital posiada pełną dokumentację projektową i pozwolenie na budowę. Planowane jest wydzielenie osobnych stref dla pacjentów przywożonych przez zespoły ratownictwa medycznego wymagających np. natychmiastowej terapii oraz dla osób zgłaszających się samodzielnie. Będą też osobne ciągi komunikacyjne i izolatki dla osób z podejrzeniem choroby zakaźnej – mówi prezydent Radosław Witkowski.

Rozbudowany SOR będzie posiadał pracownię diagnostyki obrazowej wyposażoną w tomograf komputerowy, aparat RTG i ultrasonograf. Zwiększy się też powierzchnia użytkowa, co umożliwi stworzenie nowych gabinetów umożliwiających prowadzenie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Zostały również zaprojektowane m.in. systemy wentylacji, automatycznej dekontaminacji, dezynfekcji i jonizacji.

– Bardzo się cieszę, że udało mi się zrealizować jedno z postawionych przede mną przez prezydenta Radosława Witkowski zadań. To bardzo ważna i potrzebna nam wszystkim inwestycja. Niebawem szpital będzie mógł ogłosić przetarg. Zakładamy, że inwestycja zostanie zrealizowana do końca 2025 roku – mówi wiceprezydent Marta Michalska-Wilk.

SOR w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym będzie przygotowany na przyjęcie 70 tysięcy pacjentów rocznie. W trakcie rozbudowy mają zostać zastosowane rozwiązania ograniczające zużycie energii. W planach jest – oprócz samej rozbudowy budynku SOR – zakup nowego wyposażenia.

Źródło: UM Radom