O tym się mówi Polska i świat Wyróżnione

4 kwietnia – Święto Wojskowej Służby Zdrowia

4 kwietnia to Święto Wojskowej Służby Zdrowia. Co to za służba i jakie są jej obowiązki?

Święto Wojskowej Służby Zdrowia zostało ustanowione decyzją Ministra Obrony Narodowej w 2014 roku i obchodzone jest w dniu 4 kwietnia. Jest wyrazem uznania dla żołnierzy i pracowników szpitali,  jednostek i instytucji zajmujących się ochroną zdrowia podlegających Ministrowi Obrony Narodowej.

Wojskowa Służba Zdrowia należy do najstarszych rodzajów służb w Wojsku Polskim. Utworzona została do kierowania całokształtem spraw medyczno-sanitarnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Służba w strukturach Wojskowej Służby Zdrowia to przede wszystkim misja ratowania zdrowia i życia ludzi, to dbanie o zdrowie żołnierzy nie tylko w czasie kryzysu i działań bojowych, lecz także podczas pokoju.

Do zadań WSZ należy:

  1. utrzymanie i wzmacnianie stanu zdrowotnego składu osobowego Sił Zbrojnych przez dobór do wojska zdolnych do służby wojskowej obywateli, stałą kontrolę ich stanu zdrowia, wczesne wykrywanie i leczenie zachorowań, nadzór nad wychowaniem fizycznym i szkoleniem;
  2. zabezpieczenie sanitarno-higieniczne i przeciwepidemiczne wojsk poprzez nadzór nad higieną zakwaterowania, żywienia, pracy, zaopatrzenia w wodę, higienę osobistą itp., szczepienia ochronne, wykrywanie i izolację chorych zakaźnie, stosowanie reżymu przeciwepidemicznego, prowadzenie oświaty sanitarnej;
  3. prowadzenie szkolenia sanitarnego w zakresie udzielania pierwszej pomocy i szkolenie medyczne personalu Sił Zbrojnych pod względem fachowym i wojskowo-medycznym oraz umiejętności działania w warunkach polowych w ramach systemu leczniczo-ewakuacyjnego;
  4. przygotowanie Sił Zbrojnych pod względem materiałowym i mobilizacyjnym na wypadek wojny;
  5. prowadzenie prac naukowo-badawczych mających na celu znalezienie najlepszych metod zabezpieczenia medycznego wojsk w czasie pokoju i wojny.

Wojskowa Służba Zdrowia jest ściśle powiązana z cywilną służbą zdrowia (właśc. System Ochrony Zdrowia), od której działania zależy dobry stan zdrowotny uzupełnień, stan sanitarno-higieniczny środowiska otaczającego wojsko, a w czasie wojny rozwój bazy materiałowej tyłów. Cywilna służba zdrowia w czasie wojny przejmuje do dalszego leczenia rannych i chorych ewakuowanych z zakładów WSZ, a także zajmuje się uzupełnianiem jej kadr. W czasie pokoju organizacja WSZ dostosowana jest przede wszystkim do stacjonarnego systemu pracy.

Źródło: Wikipedia / Wojskowy Instytut Medyczny