O tym się mówi Radom i okolice Religia Wiadomości

Ogólnopolskie spotkanie NRL w Starej Błotnicy

Ogólnopolskie spotkanie Niepodległościowego Ruchu Ludowego odbędzie się w niedzielę 28 maja w Starej Błotnicy. Okazją do świętowania będzie 45 rocznica powstania organizacji. 

Ogólnopolskie Święto Niepodległościowego Ruchu Ludowego rozpocznie się Mszą św. polową o godz. 14.00. Będzie ona sprawowana przed sanktuaryjnym kościołem pw. Matki Bożej Pocieszenia w Starej Błotnicy. Potem o godz. 15.00 będą okolicznościowe przemówienia. O godz. 16.00 zostaną wręczone odznaki honorowe „Zasłużony dla Rolnictwa”. Od 16.30 artystyczna część obchodów. Na pobliskiej scenie wystąpią: Chór Reprezentacyjny Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, kapele ludowe i Koła Gospodyń Wiejskich. Będzie też degustacja potraw tradycyjnych.

Uroczystości będzie również towarzyszyć Wystawa „Chłopi 78” przygotowana w 2013 r. przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie oraz Delegatura w Radomiu.

Historia powstania Niepodległościowego Ruchu Ludowego miała swój początek w Radomiu i Ursusie, po wydarzeniach z czerwca 1976 r. Czynnikiem decydującym o założeniu organizacji była niesprawiedliwa ustawa emerytalna z 27 października 1977 r., uchwalona przez Sejm PRL. Na wsi powstały wtedy pierwsze grupy opozycyjne: Komitet Samoobrony Chłopskiej Ziemi Lubelskiej, Komitet Samoobrony Chłopskiej Ziemi Grójeckiej, Tymczasowy Komitet Niezależnego Związku Zawodowego Rolników, Komitet Samoobrony Chłopskiej Ziemi Rzeszowskiej.

 

Kościół pw. Matki Bożej Pocieszenia w Starej Błotnicy jest orientowany, trzynawowy, typu bazylikowego, bez transeptu, w stylu późnego baroku i neobaroku. Wybudowano go na grodzisku wczesnośredniowiecznym, gdzie wcześniej stała drewniana świątynia pw. św. Piotra i Pawła Apostołów. Drewniany kościół był ufundowany na przełomie XII i XIII w.

Budowa murowanej świątyni w Błotnicy rozpoczęła się w 1759 r. Odbywała się ona w trzech etapach. Pierwszy trwał 23 lata, postawiono wtedy mury i wieże frontowe do wysokości korony i nakryto je więźbą modrzewiową i gontem. Potem nastąpiła 70 letnia przerwa. Prace wznowiono w 1852 r. Do 1868 r., kiedy biskup Józef Michał Juszyński konsekrował świątynię, kościół został pokryty sklepieniami i gzymsami. Założono również dachy z żelaznej blachy, wybudowano chór muzyczny i ukończono budowę wieży południowej.  W latach 1888 – 1913 wznowiono budowę kościoła. Ukończono wówczas płn. część wieży świątyni i nadano ostateczny kształt bryle kościoła, a także wyposażono wnętrze.

Budowla nie została naruszona przez obie wojny światowe. Ostatnią renowację zabytkowej świątyni, przywracającej jej artystyczne walory przeprowadzono w latach 1976 – 1977.

W kościele sanktuaryjnym w Starej Błotnicy czczony jest wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus, który prawdopodobnie został wykonany w XVII wieku na lipowych deskach. Jego zaokrąglenia są zrobione  z drewna sosnowego. Obraz posiadał różne nazwy: Imago WetustissimaImago Miraculosa, Matka Boska Błotnicka, Królowa i Pani Ziemi Radomskiej i Matka Boska Pocieszenia.

Cudowny obraz był koronowany przez metropolitę krakowskiego kard. Karola Wojtyłę w 1977 r.

Od 2000 roku Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Starej Błotnicy opiekują się ojcowie paulini z Jasnej Góry.

 

 

Źródła: radioplus.com.pl   /  starablotnica.pl

Foto: starablotnica.pl