Uncategorized

47. edycja Nagrody im. Oskara Kolberga

Po raz 47. przyznana zostanie Nagroda im. Oskara Kolberga. Wyróżnienie ma na celu uhonorowanie artystów i organizatorów, którzy poprzez swoją twórczość (sztuki plastyczne, rękodzieło, literatura, śpiew, muzyka instrumentalna, taniec) działają na rzecz popularyzacji polskiej kultury ludowej. 

Nagroda przyznawana jest w siedmiu kategoriach: 

1. twórcom z dziedziny: sztuki i rękodzieła ludowego, muzyki, tańca, śpiewu, budowy instrumentów ludowych

2. mistrzom tradycji

3. pisarzom i poetom ludowym

4. kapelom ludowym

5. zespołom folklorystycznym

6. badaczom, naukowcom, regionalistom, popularyzatorom, działaczom

7. nagroda honorowa dla instytucji i organizacji szczególnie zasłużonych na płaszczyźnie popularyzacji polskiej sztuki ludowej oraz folkloru.

Kandydatów można zgłaszać do końca marca bieżącego roku. 

Wszelkie niezbędne informacje znajdują się na stronie internetowej www.nagrodakolberg.pl.

Klaudia Sułek

Źródło informacji i foto: Muzeum Wsi Radomskiej