Na czasie O tym się mówi Polska i świat Religia Wiadomości

56 Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

56 Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu rozpoczął się 19 lutego i potrwa do 25 lutego. Tegoroczny odbywa się pod hasłem „Ku trzeźwości z Kościołem”. W tym czasie szczególną modlitwą obejmowane są osoby uzależnione i te, które wspierają walczących z nałogami. Podejmowane są również różne inicjatywy, które mają pomagać w rozwiązywaniu problemu i mające ukazywać wartość trzeźwości.

56 Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu zbiega się z rozpoczęciem Wielkiego Postu, który jest czasem pokuty, umartwienia, wyrzeczeń i nawrócenia.

Inicjatywa modlitwy o trzeźwość narodu ma swój początek w 1968 r. kiedy to biskupi polscy wraz z polskim prymasem bł. kard. Stefanem Wyszyńskim zwrócili szczególną uwagę na opłakany stan moralny Polaków. Podjęli wtedy modlitwy za osoby uzależnione od alkoholu.

Piękno inicjatywy i jej wielką potrzebę podkreśla Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych bp Tadeusz Bronakowski. Podczas konferencji prasowej przed 56 Tygodniem Modlitw o Trzeźwość Narodu powiedział:

– Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu jest zachętą do modlitwy, pokuty i wstrzemięźliwości, skierowaną do wierzących i wszystkich ludzi dobrej woli. Widzimy bowiem coraz więcej ludzi uzależnionych od alkoholu i innych substancji. Inicjator Tygodnia Modlitw bł. kard. Stefan Wyszyński widział uzależnienie jako zagrożenie dla całego Narodu. Zachęcał Rodaków do osobistej i wspólnej modlitwy o pokonanie plagi pijaństwa.

Odniósł się również do tegorocznego hasła: „Ku trzeźwości z Kościołem”.

– Droga ku trzeźwości Narodu jest drogą dla nas wszystkich. Kościół przez wieki wypracował dobre i sprawdzone metody pracy nad sobą, sposoby troski o wolność wewnętrzną. Naprawdę warto poznać tę mądrość i do niej się stosować – podkreślił bp Bronakowski.

Przypomniał o wydawanym na początku każdego roku Vademecum Apostolstwa Trzeźwości, które zawiera materiały na każdy dzień Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu, a więc propozycje nabożeństw, modlitw, świadectwa, artykuły i różne inne przydatne informacje.

Ks. bp Bronakowski przedstawił także formy pomocy dla osób uzależnionych. Są to sesje, sympozja, konferencje, pielgrzymki, rekolekcje, oraz dni skupienia. Dla duszpasterzy przygotowane zostały specjalne materiały mające na celu pomoc w pracy trzeźwościowej w parafialnych wspólnotach.

Poinformował, że podstawowym problemem w Polsce jest obecnie proalkoholowa mentalność, pijaństwo i alkoholizm.

Przytoczył także dane statystyczne ŚOZ z 2019 r. Wskazują one, że w populacji pow. 15 roku życia, przypadało prawie 12 litrów czystego spirytusu na głowę każdego Polaka.

Przypomniał, że już 8 litrów jest uznawane za poziom progowy postępującej degradacji narodu.

Alkoholizm w Polsce to plaga. Ile piją radomianie?

Na koniec ks. bp Bronakowski podziękował wszystkim, którzy angażują się w troskę o trzeźwość Rodaków.

Potem głos zabrał ks. dr Marek Dziewiecki, członek Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych. Na wstępie wyjaśnił, czym różni się trzeźwość od nietrzeźwości i podkreślił, że jest to uzależnione od wieku osób pijących alkohol.

– Dla dzieci i młodzieży trzeźwość to abstynencja, a dla osób dorosłych to albo abstynencja albo umiarkowane, symboliczne sięganie po alkohol”. Z kolei nietrzeźwość to „sięganie po alkohol nawet w tzw. małych ilościach przez nieletnich i upijanie się przez dorosłych.

Zwrócił również uwagę na dwuwymiarową troskę Kościoła w walce o trzeźwość Rodaków.

– Pierwszy to bezpośrednia troska o trzeźwość, pomaganie ludziom, by żyli tak, aby nie groziło im uzależnienie, a drugie zadanie to jest wyciąganie pomocnej dłoni do tych, którzy są dotknięci nietrzeźwością – mówił ks. dr M. Dziewiecki.

Przestrzegał, że nietrzeźwość prowadzi do zaburzonych relacji, do niszczenia zdrowia, oraz do uzależnienia.

Ks. Dziewiecki podkreślił, że tylko Kościół rozumie całego człowieka. Pomaga osobom uzależnionym przestać pić, oraz uczy ich trzeźwego myślenia i postępowania. Poucza także jak mądrze kochać osoby uzależnione.

 

Intencje 56. Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu

Niedziela – 19 II 2023
Modlitwa wynagradzająca za grzechy pijaństwa popełniane w naszej Ojczyźnie.

Poniedziałek – 20 II 2023
Modlitwa za osoby pomagające uzależnionym, aby wytrwały na drodze służby bliźniemu.

Wtorek – 21 II 2023
Modlitwa za biskupów, kapłanów, osoby życia konsekrowanego, aby gorliwie troszczyli się o trzeźwość własną i powierzonych im wiernych.

Środa Popielcowa – 22 II 2023
Modlitwa za zniewolonych nałogami, aby otworzyli się na Boże Miłosierdzie i kroczyli drogą trzeźwości.

Czwartek – 23 II 2023
Modlitwa za wszystkich ochrzczonych, aby trwali mocno w wierze, praktykując cnoty, w tym cnotę trzeźwości.

Piątek – 24 II 2023
Modlitwa za rodziny, aby były domowymi Kościołami, zatroskanymi o rozwój duchowy i trzeźwość wszystkich członków.

Sobota – 25 II 2023
Modlitwa za naukowców i elity społeczne, aby swoją pracą i świadectwem życia przyczyniali się do propagowania trzeźwego stylu życia w naszym społeczeństwie.

Modlitwa o uwolnienie i uzdrowienie z alkoholizmu

Panie Boże, Mój Ojcze! Przychodzę dziś do Ciebie przygnieciony ciężarem własnych grzechów. Czuję, że po raz kolejny Cię zawiodłem. Brak mi słów, by opisać całe zło, które wyrządzam sobie, moim bliskim i przede wszystkim Tobie, niszcząc ten cenny dar zdrowia i życia, którym mnie obdarzyłeś.

Panie, tak bardzo dziękuję Ci za moje życie, mimo że ja sam nie potrafię go w pełni docenić i korzystać z niego tak, jak powinienem. Dziękuję Ci za moich bliskich, którzy troszczą się o mnie, kochają mnie, a ja tak bardzo ich ranię.
Proszę, Najlepszy Ojcze, pomóż mi wyrwać się z nałogu alkoholizmu, pomóż mi wyrwać się ze szponów Złego. Tak bardzo potrzebuję Twojej pomocy, jestem tak bardzo zmęczony kolejnymi upadkami.
Proszę Panie, daj mi siłę, bo wiem, ze tylko z Tobą dam sobie radę. Wierzę, że pomożesz mi wyzdrowieć z tego stanu, w którym się znalazłem. Wierzę, że tylko z Twoją pomocą się wyzwolę.

Panie Jezu Chryste, Najlepszy Lekarzu – Ty uzdrawiałeś trędowatych i wskrzesiłeś Łazarza, ulituj się nade mną i moją słabością. Błagam, pomóż mi powstać z kolan, pomóż mi stać się tym, kim naprawdę jestem, do czego zostałam powołany. Wlej wiarę w moje serce, odnów mój umysł, pomóż mi powiedzieć nie, wtedy kiedy powinienem. Daj mi wytrwałość. Pomóż znaleźć radość życia, otwórz moje oczy na całe piękno tego świata, które umyka mi pod wpływem nałogu.
Wybacz mi Panie wszystkie grzechy, które popełniłem przez alkohol. Wybacz wszystkie złe słowa, wszystkie krzywdy wyrządzone moim bliźnim, moim najbliższym. Miej ich w opiece, daj im siłę i cierpliwość do tego, by nadal potrafili mnie wspierać.

Panie Jezu, Ty powiedziałeś:,, Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a będzie wam otworzone”. Ja wierzę, szukam i pukam dziś do Twych drzwi. Proszę, pomóż. Daj by moje odzyskane zdrowie mogło przysłużyć się Twojej chwale. Amen.

 

Źródło i foto: episkopat.pl