Enea S.A. O tym się mówi

600 000 zł dla Kół Gospodyń Wiejskich i Ochotniczych Straży Pożarnych w nowym programie grantowym Fundacji Enea

Fundacja Enea rozpoczęła nabór wniosków w swoim najnowszym programie grantowym, którego celem jest wsparcie rozwoju mieszkańców obszarów wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem terenów, na których działa Grupa Enea. Wnioski o dofinansowanie swoich działań na rzecz lokalnych społeczności mogą składać Koła Gospodyń Wiejskich oraz Ochotnicze Straże Pożarne. Budżet projektu wynosi 600 000 zł.

Wychodząc naprzeciw bieżącym potrzebom małych społeczności, głównie obecnych na terenach działania Grupy Enea, Fundacja Enea uruchomiła nowy program grantowy, którego celem jest wsparcie rozwoju mieszkańców obszarów wiejskich. O granty w wysokości 8 000 zł mogą ubiegać się Koła Gospodyń Wiejskich. O pomoc finansową mogą wnioskować również Ochotnicze Straże Pożarne, dla których przewidziano granty o wartości 15 000 zł. Nabór wniosków trwa do wyczerpania środków.

– Ochotnicze straże pożarne czy koła gospodyń wiejskich to centra aktywności mieszkańców polskich wsi, miast i miasteczek. Ich działalność ma ogromny i to bardzo pozytywny wpływ na rozwój naszych małych ojczyzn. Cieszę się, że spółki Skarbu Państwa, w tym Enea, prócz prowadzenia działalności biznesowej, zwracają również uwagę i wspierają inicjatywy społeczne, które są tak cenne dla lokalnych społeczności – mówi Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów państwowych.

Projekty na rzecz lokalnych społeczności, zgłaszane przez Ochotnicze Straże Pożarne i Koła Gospodyń Wiejskich, mogą dotyczyć działań z zakresu: rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, edukacji,  ochrony i promocji zdrowia, ratownictwa i ochrony ludności, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, kultury, sztuki, walki
z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym czy sportu i kultury fizycznej. Dofinansowane będą pomysły długofalowe, angażujące lokalne społeczności i przynoszące jej trwałe rezultaty.

– Społeczna odpowiedzialność biznesu przejawia się m.in. w działaniach na rzecz naszego najbliższego otoczenia. Z tego powodu, wraz z Fundacją Enea, postanowiliśmy wesprzeć Koła Gospodyń Wiejskich oraz Ochotnicze Straże Pożarne, które są centrami aktywności mieszkańców obszarów wiejskich. Zależy nam na wsparciu lokalnej społeczności, dlatego swoją uwagę zwracamy na inicjatywy, które odbywają się na obszarze działalności Grupy Enea – podkreśla Paweł Majewski, prezes zarządu Enea S.A.

Działająca od dziewięciu lat Fundacja Enea aktywnie wspiera lokalne społeczności, realizując na ich rzecz projekty, m.in. z zakresu edukacji, bezpieczeństwa, ochrony i promocji zdrowia, sportu, ekologii, walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Podejmowane inicjatywy to przede wszystkim działania planowane przez i dla lokalnych społeczności, w których na co dzień funkcjonują spółki Grupy Enea. Często realizowane są one we współpracy i z zaangażowaniem pracowników– wolontariuszy Grupy Enea.

Regulamin oraz szczegółowe informacje dotyczące programu grantowego znajdują się na stronie: https://www.enea.pl/fundacja