Radom i okolice

Adam Duszyk wybrany na szefa PSL

Adam Duszyk urodził się w 1972 roku w Radzyniu Podlaskim, W roku 1996 ukończył Studia historyczne na Wydziale Humanistycznym UMCS w Lublinie (specjalność nauczycielska). W 1998 Podyplomowe Studium Konstytucjonalizmu na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. W 2001 Podyplomowe Studium Filozofii i Etyki na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie, oprócz pracy zawodowej, aktywnie uczestniczy w pracach Radomskiego Towarzystwa Naukowego, w którym pełni funkcję prezesa. W roku 2005 zakończył indywidualne studia doktoranckie pod kierunkiem prof. dr hab. Leszka Piątkowskiego na Wydziale Humanistycznym UMCS w Lublinie. Jego zainteresowania badawcze to: Historia Polski i powszechna XIX i XX wieku, dzieje ruchu anarchistycznego, szeroko pojętej spółdzielczości, historia gospodarcza i regionalna. Obecnie pracuje jako zastępca dyrektora Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, w którym odpowiada za realizację projektu Muzeum Historii Radomia w zabytkowych kamienicach „Gąski” i „Esterki”.