Wywiady

Adrian Zandberg: „Działam po to, żeby moje dzieci żyły w Polsce, która jest lepszym krajem do życia” [wideo]

Z naszym gościem rozmawialiśmy na temat:
-interwencji, którą poseł podjął w sprawie mieszkańców kamienicy znajdującej się przy ulicy Rynek 13/Wałowa 20, z której mają być oni eksmitowani.
-kwestii rynku mieszkaniowego w Polsce oraz pomysłów, jakie Lewica przedstawia by go uzdrowić.
-kamieni milowych mających zwiększyć opodatkowanie aut spalinowych oraz zakazać imch wjazdu do centrów miast.
-czy transformacja kliamatyczna jest możliwa do dokonania, gdy nie do uczestnictwa w niej nie poczuwają się do niej państwa pozaeuropejskie będące głównymi emitentami CO2.
-co poseł Zandberg myśli o Radomiu, w czym widzi perspektywy rozwoju naszego miasta.