Areszt dla sprawców rozboju – wśród nich córka pokrzywdzonego

Zatrzymani to mieszkańcy Radomia i wszyscy trafili do policyjnej celi.