:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?
  6°C słabe opady deszczu

57. sesja Rady Miejskiej. VIII LO im. Jana Sobieskiego w Radomiu zostanie zlikwidowane [FOTO]

W poniedziałek, 27 listopada w Urzędzie Stanu Cywilnego w Radomiu odbyła się 57. sesja Rady Miejskiej.

 

Zgodnie z harmonogramem, o godz. 9:00, przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik rozpoczął 57. posiedzenie Rady Miejskiej w Radomiu.

Sekretarzami zostali radni: Jan Pszczoła oraz Kazimierz Staszewski.

Po przegłosowaniu wniosku ws. przyjęcia protołów z poprzednich sesji, radni przeszli do składania interpelacji i zapytań. Wśród nich znalazły się takie sprawy jak utwardzenie ul. Klonowica, możliowść wydłużenia trasy autobusu linii nr 5 poprzez ul. Szydłowiecką, średni czas oczekiwania na mieszkanie komunalne w Radomiu, zalane ulice na Malenicach czy most na Krzewieniu.

Swój problem zgłosili także mieszkańcy osiedla XV-lecie – w obrębie m.in. ulic Stewczyka i Okopowej powstała strefa zmieszkania, w ktorej brakuje miejsc parkingowych. Jej mieszkańcy zostawiają auta na ciągach pieszo-rowerowych i blokują dojazd do okolicznych domków. Sprawa została zgłoszna do MZDiK, ale nie przyniosło to większego rezultatu. Problemem mieszkańców XV-lecia zainteresował się radny Robert Fiszer i na poniedziałkowej sesji złożył interpelację w tej sprawie. 

Odpowiedzi na pytania radnych udzielał wiceprezydent Radomia Konrad Frysztak, a dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu Józef Bakuła odniósł się do informcji o stanie bezrobocia w mieście i aktualnej sytuacji na rynku pracy, które radni otrzymali drogą mailową.

Po tym przyszedł czas na rozpatrzenie projektów uchwał. Kluczową kwestią okazała się likwidacja VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego. 

Jak argumentował wiceprezydent Radomia Karol Semik, likwidacja szkoły podyktowana jest niżem demograficznym. Poza tym, placówka nie ma klasy pierwszej i drugiej, posiada jedynie klasę trzecią.

Aktualnie w szkole uczy 50 uczniów w dwóch oddziałach w klasie trzeciej. W poprzednim i w tym roku szkolnym, z powodu zbyt niskiej liczby chętnych, placówka nie przeprowadziła naboru do pierwszej klasy liceum. Wiceprezydent zapewił, że uczniowie z "Sobieskiego" otrzymają możliwość ukończenia szkoły, a wszyscy nauczyciele będą mieć zatrudnienie w radomskiej oświecie. 

Większością głosów projekt uchwały został zatwierdzony.

Tego dnia radni pochylili się także nad:

– zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2017-2037 oraz wprowadzeniem zmian w budżecie Miasta Radomia na 2017r.,

– zmianą uchwały nr 751/2014 w sprawie udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego pomoc de minimis dla przedsiębiorców inwestujących w zakup lub budowę nieruchomości w Radomiu kwotę powyżej 1 mln zł,

– wyrażeniem zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Miasta Radomia” i złożeniem wniosku o jego dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.2 „Gospodarka odpadami komunalnymi” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020,

– zmianą uchwały nr 388/2016 w sprawie zatwierdzenia projektu "Czas na aktywność!" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu IX Osi Priorytetowej – Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz określeniem wysokości środków finansowych przeznaczonych przez Gminę Miasta Radomia na realizację tego projektu, zmienionej uchwałą nr 446/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 marca 2017r., 

– zamiarem likwidacji niektórych szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia,

– ustaleniem wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2018,

– przyjęciem Programu oddziaływań psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie dla Gminy Miasta Radomia na lata 2018-2020,

– przyjęciem Programu Współpracy Gminy Miasta Radomia z Organizacjami Pozarządowymi na 2018 rok,

– przyjęciem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018r.,

– Gminnym Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2022,

– zmianą podziału środków z PFRON na realizację przez powiat zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2017r.,

– wprowadzeniem zmian do Statutu Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu,

– nadaniem statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury ”Amfiteatr” w Radomiu.

Wszystkie te uchwały zostały przyjęte.

 

Małgorzata Stasiak


57. sesja Rady Miejskiej. VIII LO im. Jana Sobieskiego w Radomiu zostanie zlikwidowane [FOTO] komentarze opinie

 • gość 2017-11-27 16:05:51

  i czego z sesji się dowiedzieliśmy że pani redaktor odpiep.... lipę. Nic jest nie wiadomo jakie ustawy o czym dyskutowali jeszcze radni? Weźcie się za rzetelną robotę, bo to co odpierniczacie jest godne dziecka z podstawówki. Zwykły bełkot. Z tekstu wynika tylko że zostanie zlikwidowane VIII liceum a może radni dyskutowali również o przyszłości lotniska, czy też o dalszej dewastacji szkolnictwa w tym tekście nic nie ma. ZUPEŁNIE NIC

 • gość 2017-11-27 20:11:04

  Płakać się chce jak się czyta takie komentarze. Jeżeli gościu chcesz się więcej dowiedzieć to przeczytaj tekst ze zrozumieniem. Powtarzam ze zrozumieniem!!! Jeżeli chcesz się dowiedzieć litera po literze do udaj się do biura Rady Miejskiej i tam zapoznaj się protokołem z obrad, który jest dostępny publicznie. Dla mnie ten tekst jest w pełni zrozumiały, w sposób zwięzły przekazano wszystkie najważniejsze informacje. Nie lubię być zanudzany dłużącymi się tekstami. Co do Ciebie gościu, to jako stały czytelnik rozpoznaję twój pełen złości i nienawiści tekst.Jak masz jakieś prywatne sprawy to załatwiaj to gdzie indziej. A na koniec, w Radzie Miejskiej tworzy się uchwały a nie ustawy!

 • gość 2017-11-27 21:54:36

  Moim zdaniem bardzo czytelnie napisane, wypunktowane, po skrócie wyjaśnione najważniejsze problemy. Tak trzymać!!!!

 • gość 2017-11-27 23:40:59

  Jak to mówią, kozak w necie, dupa w świecie... Czyżby komentowała jakaś sfrustrowana życiem miernota, znajdująca uciechę w obrażaniu innych? Żałosny, zakompleksiony "mały" człowieczek z przerośniętym ego! Gratuluję autorowi spójnego tekstu, a hejterowi "zajebistego" komentarza...

 • gość 2017-11-28 11:42:39

  Nic szczególnego w tym streszczeniu z sesji same bzdury, może autor ma celu ośmieszyć część rządzących w Radomiu

Dodajesz jako: Zaloguj się