:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?
  10°C słabe opady deszczu

Inwestycje drogowe na terenie gminy Kowala

Powiat Radomski, Inwestycje drogowe terenie gminy Kowala - zdjęcie, fotografia

W gminie Kowala rozpoczęła się budowa trzech dróg gminnych. Dawny blask odzyskają także dwie drogi powiatowe. O szczegółach opowiada Dariusz Bulski, zastępca Wójta Gminy Kowala.

 

Zaawansowane prace trwają przy budowie drogi gminnej Osiek – Grabina (Etap I).

–  Jest to droga gminna na odcinku od granicy działek 899 i 146 do skrzyżowania z drogą nr 350633W w m. Grabina gm. Kowala-Etap I. Realizacja inwestycji przyczyni się do podwyższenia parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi, co podniesie bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszego oraz wpłynie korzystnie na poprawę estetyki samej drogi i otaczającego terenu – informuje Dariusz Bulski.

Całkowity koszt tego zadania wyniesie 800 774, 40 zł.

Kolejną inwestycją jest budowa ciągu pieszo – jezdnego w miejscowości Kowalówka.

– Trasę drogi gminnej poprowadzono po dotychczasowym jej przebiegu, lokalizując w liniach rozgraniczających istniejącego pasa drogowego. Przebudowywana ulica będzie przebiegała w istniejącym korytarzu działki nr 1864. Podstawowe parametry techniczne drogi to; szerokość jezdni – 4,50 m, szerokość poboczy 2 x 0,75, nawierzchnia drogi – bitumiczna. Całkowita długość przebudowywanej drogi wynosi 708 m – tłumaczy zastępca Wójta.

Koszt tej inwestycji to kwota 849 679, 28zł.

Ponadto został ogłoszony przetarg na trzecią długo wyczekiwaną drogę w miejscowości Zabierzów w gminie Kowala. Przypomnijmy, Rada Gminy przyjęła uchwałę, dotyczącą budowy łącznika drogi w Augustowie pomiędzy Zabierzowem a Błoniem (odcinek o długości ok. 300 m). Koszt tego zadania wynosi  530 000, 00 zł, z czego 100 000, 00 zł pochodzi z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. 

– Przetarg wygrała spółka Budromost Starachowice. Prace ruszą niebawem i zostaną ukończone jeszcze w tym roku – zapewnia Dariusz Bulski.

Prace budowlane trwają również przy przebudowie drogi powiatowej nr 3564W Radom-Augustów (I Etap) w miejscowości Kosów. Zarządcą jest Powiatowy Zarząd Dróg w Radomiu.

– Prace prowadzone są na odcinku o L= 795,30m, polegają na robotach rozbiórkowych, robotach ziemnych, wykonaniu krawężników przy jezdni wraz z ławami, podbudowy zasadniczej istniejącej nawierzchni jezdni przez wzmocnienie konstrukcji, podbudowie nawierzchni na poszerzeniach jezdni oraz przepustami i przykanalikami, nawierzchni bitumicznej jezdni, podbudowy zjazdów, wykonania chodnika, odwodnienia – relacjonuje Dariusz Bulski.

Koszt tej inwestycji wynosi 1 494 502,83 zł, z czego gmina Kowala dołożyła kwotę 200 000, 00 zł

W ostatnim czasie została oddana do użytku droga powiatowa nr 3559W Młodocin – Kowala. Zarządcą tej drogi również jest Powiatowy Zarząd Dróg w Radomiu.

– Roboty budowlane były prowadzone na długości 754 m od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 733. W ramach prac zostały wykonane m.in. konstrukcje wzmocnienia istniejącej jezdni o szer. 6,0 m, chodnik, przebudowa zjazdów do posesji/działek, pobocza umocnione kruszywem, odwodnienie drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej, oznakowanie pionowe i poziome – wyjaśnia zastępca Wójta Gminy Kowala.

Realizacja zadania opiewa na kwotę 1 516 817, 05 zł, z czego dofinansowanie gminy Kowala wyniosło 300 000, 00 zł.

Inwestycje drogowe na terenie gminy Kowala komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się