:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?
  10°C słabe opady deszczu

Mija termin składania wniosków o stypendium szkolne

Informacje z Radomia i okolic , termin składania wniosków stypendium szkolne - zdjęcie, fotografia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu przypomina, że termin składania wniosków o stypendium szkolne dla uczniów na rok szkolny 2018/2019 mija w dniu 15 września 2018 roku (sobota).

 

Wnioski w wersji papierowej będą zatem przyjmowane w siedzibie Ośrodka do piątku 14 września 2018 roku do godziny 15.30. Wnioski wysłane w dniu 15 września 2018 roku (sobota) pocztą lub za pośrednictwem platformy e-PUAP będą uznane za złożone w terminie. 

Stypendium szkolne przysługuje: 

- uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych (w tym uczniom szkół policealnych), publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, do czasu ukończenia kształcenia - jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, 

- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, tj. do ukończenia 18 roku życia, 

- zamieszkującym na terenie miasta Radomia. 

Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, a w szczególności z rodzin, w których występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność lub brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, oraz gdzie występuje alkoholizm lub narkomania, a także w rodzinach niepełnych lub w których wystąpiło zdarzenie losowe. Jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty 514 zł netto. 

- W roku szkolnym 2017/2018 pomocą w formie stypendium szkolnego objęto 3074 uczniów - podkreśla Justyna Piątek, rzecznik prasowy MOPS. 

 

Źródło: MOPS 

Mija termin składania wniosków o stypendium szkolne komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się