:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?
  10°C słabe opady deszczu

„Nie zwalniamy tempa”. Szereg inwestycji na terenie gminy Kowala

Powiat Radomski, „Nie zwalniamy tempa” Szereg inwestycji terenie gminy Kowala - zdjęcie, fotografia

Wciąż dużo się dzieje, jeśli chodzi o inwestycje na terenie gminy Kowala. Szczegóły przedstawia Dariusz Bulski, zastępca Wójta Gminy Kowala.

 

W ostatnim czasie zakończyła się przebudowa chodnika przy Publicznej Szkole Podstawowej w Młodocinie Mniejszym. Prace budowalne były prowadzone na drodze gminnej nr 350620W na odcinku od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania z drogą gminną nr 350621W

– Długość przebudowanego odcinka wynosi 0,21km. Zakres robót budowlanych związanych z przebudową drogi stanowi: budowa chodnika po prawej (północnej) stronie drogi przy krawędzi jej jezdni, przebudowa zjazdów, usprawnienie odwodnienia. Realizacja robót przyczyni się do stworzenia możliwości bezpiecznego poruszania się pieszych a w szczególności dzieci i innych mieszkańców miejscowości poza jezdnią, co podniesie poziom bezpieczeństwa i swobody ruchu – informuje Dariusz Bulski, zastępca Wójta Gminy Kowala.

Wykonawcą robót jest firma ZBIG-BET sp. c. z mająca siedzibę w Radomiu. Koszt tej inwestycji wyniósł blisko 170 tys. zł.

Ważną inwestycją był także remont Publicznego Przedszkola w Kowali. Budynek został już oddany do użytku.

– Roboty które zostały wykonane dzielą się na budowlane związane z poprawą bezpieczeństwa pożarowego w budynku, dostosowanie istniejącego budynku do aktualnych obowiązujących norm i przepisów oraz budowlane związane z instalacją systemu oddymiania oraz instalacją oświetlenia awaryjnego z wydzieleniem pożarowej klatki schodowej. Zaprojektowano również budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych na zewnątrz budynku – relacjonuje zastępca wójta.

Realizacja tego zadania opiewa na kwotę ponad 190 tys. zł.

Ukończona została także budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Bardzice, Ruda Mała, Kotarwice, Kosów Większy.

– Przy drogach gminnych i powiatowych zostały wykonane roboty polegające na budowie oświetlenia ulicznego. Zakres wykonanych prac: w miejscowości Bardzice przy drodze powiatowej nr 3539W wykonano 3szt. lamp oświetleniowych, w Kosowie Większym przy drodze gminnej stanowiącej działkę nr ew. 1080/14 6szt., w Kotarwicach przy drodze gminnej nr 350611W 7szt., Dąbrówka - Ruda Mała przy drodze powiatowej nr 3557W 14 szt. – mówi Dariusz Bulski.

Prace poprowadziło konsorcjum firm: „ELEKTRO-RAD” Wiśniewski Radosław z siedzibą w Milejowicach oraz „TELBUD” s.c. z siedzibą w Radomiu.

Gmina przeznaczyła na ten cel blisko 159 tys. zł.

Wkrótce zostaną ogłoszone przetargi na budowę oświetlenia ulicznego w kolejnych miejscowościach: Parznicach, Hucie Mazowszańskiej oraz Kolonii Kowali.

Zaawansowane prace trwają natomiast przy rozbudowa sieci wodociągowej w Trablicach

– Roboty budowalne prowadzone są na odcinku obejmującym działki nr 314/9, 315/5, 319, 330/12, 332/1, 624 na etapie 1 – od węzła ,,W1’’ do węzła,,HP3’’, odcinku na działkach nr 639, 647 od węzła ,,W’’ do węzła ,,HP2’’ zgodnie z dokumentacją projektową – mówi zastępca gospodarza gminy.

Koszt tej inwestycji wynosi blisko 130 tys. zł.

Po ukończeniu tej inwestycji prace przy rozbudowie sieci wodociągowej prowadzone będą na odcinku Rożki – Dąbrówka Zabłotnia. Gmina planuje przeznaczyć na ten cel ponad 71 tys. zł.

Ponadto trwa termomodernizacja budynku świetlicy w Rudzie Małej.

– Trwają roboty remontowe w budynku świetlicy w Rudzie Małej mające na celu likwidacje wad technologicznych typu przemarzanie oraz przecieki ścian i stolarki zewnętrznej, przemarzanie stropu, dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów dotyczących izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych (co jednocześnie zmniejszy zużycie energii cieplnej potrzebnej do użytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem), poprawę stanu technicznego i estetyki obiektu. Planowane roboty remontowe nie naruszają istniejącego układu konstrukcyjnego budynku. Wprowadza się jedynie zmiany w wyglądzie elewacji, w zakresie grubości ścian, elementów wykończeniowych i kolorystyki. Roboty elektryczne będą polegały na wymianie źródeł światła na oprawy LED oraz roboty elektryczne wewnętrzne w części dotyczącej świetlicy. Termomodernizacja będzie polegać na wykonaniu robót sanitarnych w kanalizacji i centralnego ogrzewania z wykorzystaniem odnawialnego źródła energii – tłumaczy Dariusz Bulski.

Koszt całej inwestycji wynosi ponad 305 tys. zł, z czego ponad 137 tys. zł to kwota dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

W najbliższym czasie gmina zamierza także przeprowadzić remont strażnicy w OSP w Bardzicach. Przypomnijmy, w ramach programu „Mazowieckie Strażnice OSP-2018” realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, Gmina Kowala złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji i otrzymała dofinansowanie na kwotę ponad 23 tys. zł.

– Środki posłużą na remont dachu i stropu strażnicy – podsumowuje Dariusz Bulski, zastępca Wójta Gminy Kowala.

„Nie zwalniamy tempa”. Szereg inwestycji na terenie gminy Kowala komentarze opinie

  • Zenek - niezalogowany 2018-09-13 11:18:54

    A co z inwestycjami w innych miejscowościach, co przede wszystkim z kanalizacją. Nic w tym kierunku nie robią władze Gminy. Z czym chce Pan Dariusz wyjść do wyborców. Chyba tylko z szerokim uśmiechem. Przykre.

Dodajesz jako: Zaloguj się