:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?

W gminie Gózd nie zapominają o oświacie

Felietony, gminie Gózd zapominają oświacie - zdjęcie, fotografia
Twój Radom 08/10/2018 15:27

Upływające kadencja to nie tylko szereg inwestycji drogowych czy oświetleniowych, ale także duży nakład na rozwój oświaty w gminie Gózd.

Upływające kadencja to nie tylko szereg inwestycji drogowych czy oświetleniowych, ale także duży nakład na rozwój oświaty w gminie Gózd.

Chodzi tu zarówno modernizację obiektów szkolnych, modernizację obiektów sportowych, jak również projekty realizowane przez placówki oświatowe, które nie tylko pomogły uczniom i nauczycielom zdobywać dodatkowe kompetencje, ale także w znaczący sposób wpłynęły na doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt komputerowy.

Na terenie gminy Gózd funkcjonuje 5 Publicznych Szkół Podstawowych, 1 Zespół Szkół w Goździe w skład którego wchodzi Publiczna Szkoła Podstawowa oraz Samorządowe Przedszkole.

Lata 2015-2018 to 2 278 266,90 zł przeznaczone na wydatki związane z oświatą, dotyczące inwestycji i remontów.

W rozbiciu na poszczególne szkoły przedstawia się to następująco: PSP w Kłonówku kolonii – 212 553,13 zł, PSP w Małęczynie – 610 971,57, PSP w Klwatce Królewskiej – 408 106,39 zł, PSP w Podgórze – 445 019,71 zł, PSP w Kuczkach kolonii – 372 342,12 zł, ZS w Goździe – 229 273,98 zł.

Z większych inwestycji przeprowadzonych w trakcie ostatnich czterech lat należy wymienić termomodernizacje dwóch placówek oświatowych, które wykonano w 2017 roku.

Nową elewację zyskała Publiczna Szkoła Podstawowa w Małęczynie oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Podgórze. Zakres prac w PSP w Małęczynie obejmował ponadto: wymianę rynien i rur spustowych, podokienników, docieplenie kominów, wykonanie opaski z kostki brukowej, remont schodów zewnętrznych, montaż drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, wymianę poręczy i barierek oraz wykonanie parkingu z kostki brukowej. Wartość zadania wyniosła 174 579, 71 zł, z czego 81 079,71 zł to środki własne gminy, zaś 93 500,00 zł to pożyczka umarzalna w wysokości do 35% otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W PSP w Podgórze oprócz wykonania nowej elewacji zainstalowano instalację odgromową oraz wymieniono stolarkę okienną w nowej części budynku. Na realizację tego zadania również gmina otrzymała pożyczkę umarzalną w wysokości do 35% z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 218 500,00 zł. Koszt zadania ogółem wyniósł 230 838,23 zł, z czego środki własne gminy to 12 338,23 zł.

Termomodernizacja to nie tylko nowa elewacja, ale także wymierne oszczędności na ogrzewaniu. Aby te koszty jeszcze bardziej zmniejszyć, dla szkoły w Podgórze zakupiono nowoczesny piec centralnego ogrzewania za kwotę 16 699,99 zł. Nowy piec C.O. za kwotę 16 789,99 zł otrzymała również szkoła w Kłonówku-Kolonii.

Ponadto w 2015 roku zakończono rozpoczętą w 2014r. modernizację boiska sportowego przy PSP w Kuczkach-Kolonii na kwotę 993 905,86zł. Na to zadanie gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Ministerstwa Sportu i Turystyki) w kwocie 650 000,00 zł, środki własne gminy to 343 905,86 zł. W ramach tej modernizacji dodatkowo wykonano chodnik, nawierzchnię pod huśtawkę na placu zabaw oraz na boisku wielofunkcyjnym ułożono nową warstwę nawierzchni EPDM łącznie z malowaniem linii boisk.

W roku 2018 zaadaptowano pomieszczenia na sale lekcyjne znajdujące się na piętrze budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwatce Królewskiej. Prace obejmowały gruntowny remont tych pomieszczeń, sanitariatów oraz przebudowę klatki schodowej. Zadanie sfinansowano ze środków własnych gminy, a jego wartość wyniosła 195 636,01 zł.

Jeśli chodzi o szkołę w Klwatce Królewskiej i Zespół Szkół w Goździe to gmina Gózd znalazła się na liście wniosków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na „Budowę sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Klwatce oraz przebudowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Goździe”  w ramach programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – GRPA I – zadania przyszkolne. Łączna wartość zadania wyniesie: 4 025 670,00 zł, w tym kwota dotacji: 1 948 100,00 zł ( na Klwatkę 1 765 000,00 zł, Gózd 183 100,00 zł).

Oczywiście cały czas gmina przeprowadzała w poszczególnych placówkach oświatowych bieżące remonty polegające m.in. na malowaniu sal lekcyjnych, korytarzy, remontach sanitariatów. W wielu szkołach wymieniono wykładziny podłogowe. W samym Kłonówku-Kolonii koszt wymiany wykładzin podłogowych na termozgrzewalne wyniósł 57 585,53 zł.  Odnowiono również nawierzchnie ( z parkietu) sal lekcyjnych w PSP w Małęczynie i w PSP w Kuczkach-Kolonii za ogólna kwotę 13609,95 zł.                                 Sala gimnastyczna w PSP w Małęczynie zyskała nagłośnienie za bagatela 26 590,00 zł.

Zakupiono piec konwekcyjno-parowy i patelnie na potrzeby stołówki przy Zespole Szkół w Goździe z własnych środków gminy za kwotę 28 659,00 zł.

Sukcesywnie doposażano szkoły w nowe meble, jak np. krzesła, ławki, stoliki, regały, gabloty, sprzęt komputerowy i pomoce dydaktyczne. W ciągu czterech lat gmina wydała ze środków własnych na ten cel 116 518,28 zł. Tu warto nadmienić, że w roku bieżącym dla PSP w Klwatce Królewskiej zakupione zostaną pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych za 68 272,00 zł. Są to w całości środki pozyskane z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W roku 2016 pozyskano z Ministerstwa Edukacji Narodowej kwotę 27 266,00 zł i za te środki do wszystkich szkół zakupiono wyposażenie do gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej tj. biurka lekarskie, szafy lekarskie, stoliki zabiegowe, szafy kartotekowe, kozetki, termometry itd.

Władze gminy nie zapominały także o infrastrukturze przyszkolnej. Renowację przeszły boiska wielofunkcyjne usytuowane przy szkole w Kłonówku, Podgórze oraz boiska Orlik w Małęczynie, Klwatce Królewskiej i Goździe z wymianą piłkochwytów,  siatek na bramkach i naprawą ogrodzenia na kwotę 8 649,00 zł.   W roku 2017r. ze środków gminy zakupiono do koszenia trawy na boisku przy PSP w Kuczkach-Kolonii samobieżną zaczep za kwotę 22 749,99 zł.

W PSP w Klwatce od strony zachodniej powstało nowe ogrodzenie typu „panel” za kwotę 16 858,39 zł.

Wybudowano przy szkołach dwa parkingi. Jeden w Kuczkach-Kolonii wzdłuż ogrodzenia szkolnego od strony zachodniej za kwotę 34 549,87 zł oraz parking na rowery w Małęczynie za kwotę 10 797,75 zł. Ponadto wykonano z kostki brukowej wjazd do szkoły w Podgórze i schody wejściowe do kuchni oraz opaskę i schody wejściowe do PSP w Kłonówku-Kolonii, a także bramę wjazdową na teren szkoły w Kuczkach-Kolonii przy sali gimnastycznej.

W czterech szkołach wprowadzony został dziennik elektroniczny, rodzice mogą na bieżąco zapoznać się ocenami swoich dzieci.

Władze gminy Gózd inwestują nie tylko w rozwój oświaty pod względem budowy obiektów, remontów czy doposażeni, ale dbają także o rozwój intelektualny i fizyczny uczniów, poprzez angażowanie się w różnorakie projekty.

W latach 2015-2018 szkoły realizowały następujące projekty:

W 2015 roku w ramach Rządowego programu „Książki naszych marzeń” gmina zakupiła książki do bibliotek szkolnych na ogólną kwotę 10 300,00 zł, w tym dotacja 8 240,00 zł, w roku 2017 w ramach „Narodowego programu rozwoju czytelnictwa” woluminy o wartości 46 200,00, w tym kwota dotacji 33 960,00 zł, zaś w roku 2018 za kwotę 12 000,00 zł w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” zakupiono książki do biblioteki szkolnej przy Zespole Szkół w Goździe.

W roku 2016, 2017 i 2018r. placówki oświatowe z terenu gminy Gózd realizowały Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. Celem programu było upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, nabycie przez nie podstawowych umiejętności pływania, a także profilaktyka i korygowanie wad postawy. Z oferty darmowych wyjazdów na basen Aquapark „Neptun” oraz „Delfin” do Radomia skorzystało ok. 720 uczniów. Na ten cel wydano 124 373,00 zł, z czego dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki wyniosła 73 780,00 zł, a dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 23 000,00 zł. Uczniowie byli dowożeni szkolnymi autobusami.

W roku 2016 w Publicznej Szkole Podstawowej w Pogórze gmina Gózd, jako jedna z pierwszych w Polsce, wdrożyła pilotażowy program z Ministerstwa Cyfryzacji, którego celem było wykonanie sieci Internet z wykorzystaniem technologii satelitarnej. Szkoła uzyskała dostęp do szerokopasmowego Internetu z przepływowością do 30 Mbps (down-link) / 6 Mbps (up-link) wraz z możliwością korzystania z usług wspierających procesy edukacyjne. Ponadto placówka pozyskała 15 laptopów marki HP o wartości 25 500,00 zł.

W roku 2017 w ramach Rządowego programu rozwoju szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” dla wszystkich szkół zakupione zostały tablice interaktywne, projektory krótkoogniskowe, głośniki i oprogramowanie oraz monitor dotykowy o przekątnej ekranu 55 cali. Każda z nich otrzymała zestaw o wartości 17 500,00 zł.  Ogólna wartość wyniosła 105 000,00 zł, w tym dotacja z Mazowieckiego Kuratorium Oświaty 84 000,00 zł.

W roku 2017 r. gminne placówki szkolne rozpoczęły realizację projektu „Kompetencje kluczowe dla uczniów szkół publicznych gminy Gózd” współfinansowanego z EFS w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1. Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa mazowieckiego na lata 2014 -2020.  Zakończenie projektu nastąpi w czerwcu 2019 r.

Jego wartość ogółem to 1 914 710,30 zł, z czego prawie 628 498,02 zł przeznaczono na wyposażenie pracowni mobilnych. Wkład własny gminy – wynajem sal lekcyjnych na realizację zajęć w ramach projektu.

W ramach projektu gmina wyposażyła szkoły w urządzenia TIK ( 133 komputery dla uczniów oraz 60 komputerów dla nauczycieli, 7 tablic interaktywnych), przeprowadzono szkolenia dokształcające dla nauczycieli w zakresie ich obsługi, bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, wykorzystania narzędzi cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym i nauki programowania. Prowadzone są dla uczniów dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz kółka przedmiotowe w zakresie matematyki, przedmiotów przyrodniczych, języka angielskiego i informatyki. W wyniku realizacji ww. projektu szkoły uzyskają funkcjonalność TIK, 85 nauczycieli uzyska nowe kompetencje, a 477 uczniów nowe kompetencje kluczowe.

W 2017 roku w szkołach był realizowany program „ Szkolny Klub Sportowy” organizowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. W każdej szkole prowadzone były zajęcia w dwóch grupach po 15 osób. Zajęcia prowadzone były 2 razy w tygodniu po 60 minut dla każdej grupy.

 

 

 

Reklama

W gminie Gózd nie zapominają o oświacie komentarze opinie

  • gość 2018-10-08 21:33:33

    dobry wójt, powinni go wybrać ponownie.

  • gość 2018-10-10 09:50:01

    Głosuję na Pawła

  • Gość4 - niezalogowany 2018-10-11 21:53:42

    Mój głos też ma, ale zabrakło mi co w planach na przyszłość?

Dodajesz jako: |
Reklama

Ogłoszenia PREMIUM

Wynajmę Magazyn Self Storage

Prowadzisz biznes wymagający przestrzeni magazynowej, ale nie potrzebujesz od razu 200 czy 500 m2 powierzchni? Jedna lokalizacja w Radomiu: - przy..


Praca - Niemcy

Zatrudnimy na terenie Niemiec do prac ogólnobudowlanych ,prac legalna . Tel 727686699 , cv proszę przesyłac na adres : mail: [email protected]


Reklama
 Reklama

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Twojej zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w plikach cookies

Oświadczam, iż zapoznałem sie z Polityką prywatności i zgadzam się na zapisywanie i przechowywanie w mojej przeglądarce internetowej tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie zaszyfrowanych w nich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania z innych stron internetowych, serwisów oraz parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez twojradom.pl, oraz ZAUFANYCH PARTNERÓW.

Administratorzy danych / Podmioty którym powierzenie przetwarzania powierzono

G MEDIA CONSULTING JAN GÓRAK z siedzibą w Radom 26-600, Andrzeja Struga 60b/204

Cele przetwarzania danych

1.marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
2.świadczenie usług drogą elektroniczną
3.dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
4.wykrywanie botów i nadużyć w usługach
5.pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)


Podstawy prawne przetwarzania danych


1.marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
2.świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
3.pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych


Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora danych, w tym podmioty ZAUFANI PARTNERZY, agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą.

Informacje dodatkowe

Więcej o zasadach przetwarzania danych w "Polityce prywatności"