O tym się mówi Radom i okolice Religia Wiadomości

Biskup Solarczyk konsekrował kościół na os. Południe

Biskup Radomski Marek Solarczyk konsekrował kościół pw. Matki Odkupiciela na os. Południe. Uroczystość odbyła się w niedzielę 14 kwietnia. Parafianie przygotowywali się do niej przez udział w misjach świętych.

Uroczystą Mszę świętą koncelebrowali ks. kan. Stanisław Kosowicz, proboszcz parafii pw. Matki Odkupiciela, księża pochodzący z tej parafii i ci, którzy kiedyś tu posługiwali.

Na początku homilii ks. biskup powiedział:

– To, co się tutaj za chwilę dokona, w kolejnych znakach liturgii związanych z namaszczeniem ołtarza i ścian, z okadzeniem ołtarza i ścian, z ubraniem ołtarza i oświetleniem go blaskiem świec, to jest ten wyjątkowy, jakże prosty w swojej formie znak potwierdzający i przypominający, żebyśmy nie zapomnieli, że stajemy rzeczywiście wobec Boga.

bp Marek Solarczyk  

Wyraził nadzieję, że kościół ten będzie miejscem, w którym Bóg będzie objawiał moc swojej łaski. Podkreślił, że do tego potrzebna jest ufność wiary i wdzięczność.

Na koniec życzył:

– Niech to, co się będzie teraz dalej dokonywało w liturgii, modlitwa, w znakach, będzie dla nas przypomnieniem i potwierdzeniem tego, co Bóg nam ofiarował, że nad nami Jego imię zostało wypowiedziane. Obmywa nas woda Chrztu św., przemienia nas Jego łaska.

bp Marek Solarczyk

Za dokonanie konsekracji kościoła podziękowały przedstawicielki parafii

– Po przemianie duchowej, jaka dokonała się w nas w czasie parafialnych misji, możemy dzisiaj przeżywać tak doniosły moment, jakim jest dedykacja naszej świątyni. Dziękujemy waszej ekscelencji za przewodniczenie dzisiejszej uroczystości, namaszczenie ołtarza i naszej świątyni, za wzmacniające słowo pasterskie i udział w naszej parafialnej radości. Niech wiara w naszego Pana Jezusa Chrystusa umacnia się, przynosi obfite owoce duchowe, a radość tej uroczystości niech towarzyszy nam wszystkim. Życzymy waszej ekscelencji Bożej opieki i wszelkich łask.

mówiły parafianki

Podziękowały również proboszczowi za wszelki trud, jaki włożył w budowę kościoła

– Dzisiejsza uroczystość jest zwieńczeniem dzieła wiernych i twojego życia. Ta świątynia jest i będzie świadectwem naszej i twojej wiary, pracowitości, ofiarności połączonej z wyrzeczeniami. Przyjmij, księże kanoniku, podziękowania od nas, parafian. Niech nasza patronka, Matuchna Odkupiciela, wyprasza dla całej wspólnoty parafialnej i dla ciebie potrzebne łaski u Pana Boga na każdy dzień życia.

mówiły parafianki

Na koniec liturgii słowa podziękowania skierował proboszcz ks. kan. Stanisław Kosowicz

– Dzisiaj jest przede wszystkim wasza uroczystość. Święcicie ten triumf, że świątynię ksiądz biskup przez swoją posługę oddał na własność Panu Bogu. Wszystko jest Pana Boga, my też i ten skrawek nieba na ziemi, jak nazwał nasz kościół abp Zygmunt Zimowski, kiedy dokonywał jego wstępnego poświęcenia. To jest szczególne miejsce, gdzie będziecie się gromadzić. Bardzo serdecznie wam dziękuję, dziękuję wam za wasze modlitwy. Dziś jest ten dzień szczęśliwy i dla mnie, że mogę z wami się radować.

mówił proboszcz parafii Matki odkupiciela w Radomiu

Parafia Matki Odkupiciela obchodziła w czerwcu 2023 r. 35-lecie powstania. Został wówczas poświęcony plac pod budowę kościoła. Od początku jej istnienia proboszczem parafii jest ks. kan. Stanisław Kosowicz.

Źródła: radom.gosc.pl / radioplus.com.pl

Foto: radom.gosc.pl