Inwestycje O tym się mówi Radom i okolice

Budowa drogi gminnej relacji Dobrut-Bąków-Ciepła zakończona

odbiór końcowy inwestycji dotyczącej Budowy drogi gminnej relacji Dobrut-Bąków-Ciepła

Jak informuje Urząd Gminy w Orońsku, odbył się odbiór końcowy inwestycji dotyczącej Budowy drogi gminnej relacji Dobrut-Bąków-Ciepła, na łącznym odcinku o długości ponad 1 200 m.

Budowa tej drogi to największa inwestycja drogowa w Gminie Orońsko od wielu lat. Gmina Orońsko otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 900 000 zł, a całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 934 889,69 zł.

Inwestycja ta usprawni połączenie komunikacyjne z południowo-zachodnią częścią gminy, obejmującą między innymi miejscowości: Dobrut, Bąków i Ciepła. Ponadto inwestycja przyczyni się do podniesienia jakości, bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników drogi.

Pracami nad przygotowaniem wniosku aplikacyjnego na uzyskanie dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz nadzorem nad realizacją i przebiegiem inwestycji kierował Pan Piotr Grela – Kierownik Referatu Rozwoju i Gospodarki Komunalnej, natomiast wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „PERFEKT” Sp. j. z Radomia.

Źródło: Urząd Gminy w Orońsku