Enea S.A.

Grupa Enea poprawiła wyniki finansowe w I kwartale 2020 r.

W pierwszych trzech miesiącach 2020 r. Grupa Enea poprawiła rok do roku wyniki finansowe, odnotowując wzrost kluczowych wskaźników, w tym przychodów (o 14,5% ), EBITDA (o 14,3%) i zysku netto (o 64,1%). Obniżeniu uległ wskaźnik dług netto/EBITDA do poziomu 2,11, (poprawa o ok. 19%). Konsekwentnie rośnie produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, w minionym kwartale wzrost ten wyniósł 34%. Dobre i zgodne z oczekiwaniami wyniki Enei zostały wypracowane w wymagającym otoczeniu rynkowym w warunkach przygotowania Grupy do reorganizacji pracy w związku z epidemią koronawirusa. Działania podjęte przez Grupę Enea przyczyniły się do zapewnienia bezpieczeństwa oraz stabilności dostaw energii elektrycznej.

Czytaj więcej
Enea S.A.

Grupa Enea wyróżniona w Rankingu Odpowiedzialnych Firm

Grupa Enea po raz pierwszy znalazła się na podium w Rankingu Odpowiedzialnych Firm. To jedyne zestawienie klasyfikujące i oceniające przedsiębiorstwa pod kątem zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu według zaangażowania w podejmowanie wyzwań zrównoważonego rozwoju oraz realizację działań CSR. W XIV edycji Rankingu, Grupa Enea znalazła się na 2. miejscu w kategorii branżowej: paliwa, energetyka, wydobycie oraz 8. w klasyfikacji generalnej.

Czytaj więcej