Enea S.A.

Nowy raport zrównoważonego rozwoju Enei opublikowany

Grupa Enea po raz dziewiąty podsumowuje swoją działalność w raporcie zrównoważonego rozwoju. Raport przedstawia pozafinansowe aspekty funkcjonowania oraz działania Grupy na rzecz budowania równowagi pomiędzy wzrostem ekonomicznym i bezpieczeństwem energetycznym, zwiększaniem jakości życia oraz dbałością o środowisko. Najnowszy raport zrównoważonego rozwoju – przygotowany zgodnie z międzynarodowymi standardami raportowania niefinansowego – jest już dostępny tradycyjnie w wersji online.

Czytaj więcej
Enea S.A.

#DoZobaczenia – rusza akcja Grupy Enea na rzecz promocji polskiej turystyki regionalnej

Enea rozpoczyna akcję #DoZobaczenia, której celem jest wspieranie lokalnych społeczności i promowanie polskiej turystyki regionalnej. Poprzez stronę internetową www.do-zobaczenia.pl każdy będzie mógł pokazać swój ulubiony zakątek kraju, zachęcając innych do jego odwiedzania. Propozycje można zamieszczać od 18 sierpnia, internauci wskażą najpiękniejsze z nich. Na autorów najpopularniejszych wpisów czekają nagrody.

Czytaj więcej
Enea S.A.

Międzynarodowe konsorcjum z Eneą Operator w składzie otrzymało grant w wysokości 3 mln euro na analizy OZE

Z początkiem sierpnia międzynarodowe konsorcjum, w którego skład wchodzi Enea Operator, rozpoczęło realizację projektu DRES2Market. Projekt dotyczy analizy sieci energetycznej pod kątem przyłączania odnawialnych źródeł energii (OZE). Łączna wartość przedsięwzięcia wynosi 3 mln euro, a prace po stronie Enei Operator oszacowano na poziomie 550 tys. zł. Projekt zostanie w 100% dofinansowany ze środków unijnych.

Czytaj więcej
Enea S.A.

Grupa Enea przenosi aktywa OZE do spółki Enea Nowa Energia, która rozpoczyna działalność operacyjną. Siedzibą spółki będzie Radom

Zgodnie ze Strategią Rozwoju, Grupa Enea powołała spółkę Enea Nowa Energia, której zadaniem będzie zarządzanie i rozwój projektów opartych o odnawialne źródła energii (OZE). W pierwszej kolejności, w skład spółki wejdą aktywa OZE rozwijane do tej pory w ramach Segmentu OZE Enei Wytwarzanie. Z tych względów na siedzibę spółki wybrany został Radom, w którego bliskim sąsiedztwie znajduje się dotychczasowa lokalizacja Segmentu OZE – Kozienice. Utworzenie spółki Enea Nowa Energia wpisuje się w trwający proces transformacji polskiej i europejskiej energetyki.

Czytaj więcej
Enea S.A.

Enea Optima – zarządzanie poborem energii elektrycznej w jednej aplikacji

Enea wprowadziła na rynek nową usługę dla przedsiębiorców z grup taryfowych C2x, Bxx oraz Axx – Enea Optima. To aplikacja, która umożliwia zdalną akwizycję danych pomiarowych oraz efektywne zarządzanie poborem energii elektrycznej.

Czytaj więcej
Enea S.A.

Grupa Enea poprawiła wyniki finansowe w I kwartale 2020 r.

W pierwszych trzech miesiącach 2020 r. Grupa Enea poprawiła rok do roku wyniki finansowe, odnotowując wzrost kluczowych wskaźników, w tym przychodów (o 14,5% ), EBITDA (o 14,3%) i zysku netto (o 64,1%). Obniżeniu uległ wskaźnik dług netto/EBITDA do poziomu 2,11, (poprawa o ok. 19%). Konsekwentnie rośnie produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, w minionym kwartale wzrost ten wyniósł 34%. Dobre i zgodne z oczekiwaniami wyniki Enei zostały wypracowane w wymagającym otoczeniu rynkowym w warunkach przygotowania Grupy do reorganizacji pracy w związku z epidemią koronawirusa. Działania podjęte przez Grupę Enea przyczyniły się do zapewnienia bezpieczeństwa oraz stabilności dostaw energii elektrycznej.

Czytaj więcej
Enea S.A.

Grupa Enea wyróżniona w Rankingu Odpowiedzialnych Firm

Grupa Enea po raz pierwszy znalazła się na podium w Rankingu Odpowiedzialnych Firm. To jedyne zestawienie klasyfikujące i oceniające przedsiębiorstwa pod kątem zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu według zaangażowania w podejmowanie wyzwań zrównoważonego rozwoju oraz realizację działań CSR. W XIV edycji Rankingu, Grupa Enea znalazła się na 2. miejscu w kategorii branżowej: paliwa, energetyka, wydobycie oraz 8. w klasyfikacji generalnej.

Czytaj więcej