Enea S.A.

Enea Operator testuje prototypowy Bezobsługowy Magazyn Liczników

Prototypowy Bezobsługowy Magazyn Liczników energetycznych wykorzystujący technologię identyfikacji radiowej (RFID) zaczął działać na terenie Enei Operator przy ul. Strzeszyńskiej w Poznaniu. Nowoczesny magazyn, który jest w pełni zautomatyzowany, jest efektem współpracy Enei Operator i instytutu badawczego Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny w Poznaniu.

Czytaj więcej
Enea S.A.

Pomoc uchodźcom z Ukrainy od Grupy Enea wyniosła do tej pory blisko 4 mln zł

Minęło pół roku od rosyjskiej agresji na Ukrainę. Kolejne tygodnie wojny sprawiają, że pomoc niesiona od pierwszych dni agresji na Ukrainę jest niezmiennie potrzebna. Grupa Enea i jej pracownicy angażują się w niesienie pomocy na wielu płaszczyznach. Przekazane do tej pory wsparcie finansowe i rzeczowe wyniosło blisko 4 mln zł. Poza funduszami przekazywanymi przez Fundację Enea organizacjom niosącym pomoc, Grupa wsparła m.in. proces odbudowy zniszczonego ukraińskiego systemu elektroenergetycznego oraz udostępniła swoje ośrodki wypoczynkowe, oferując bezpieczne schronienie dla około 270 osób.

Czytaj więcej
Enea S.A.

Już jedenasty raz Enea Wytwarzanie była sponsorem tytularnym triathlonu w Kozienicach

Enea Kozienice Triathlon 2022 odbył się 21 sierpnia nad Jeziorem Kozienickim, na terenie Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu. Głównym organizatorem tradycyjnie był Jerzy Górski – legenda polskiego triathlonu, mistrz świata w podwójnym IRONMANIE oraz bohater książki i filmu „Najlepszy”. Wśród finiszerów niedzielnych zawodów nie zabrakło mocnej ekipy Enea Teamu, który działa w Grupie Enea.

Czytaj więcej
Enea S.A.

Pomoc uchodźcom z Ukrainy od Grupy Enea wyniosła do tej pory blisko 4 mln zł

Kolejne tygodnie wojny sprawiają, że pomoc niesiona od pierwszych dni agresji na Ukrainę jest niezmiennie potrzebna. Grupa Enea i jej pracownicy angażują się w niesienie pomocy na wielu płaszczyznach. Przekazane do tej pory wsparcie finansowe i rzeczowe wyniosło blisko 4 mln zł. Poza funduszami przekazywanymi przez Fundację Enea organizacjom niosącym pomoc, Grupa wsparła m.in. proces odbudowy zniszczonego ukraińskiego systemu elektroenergetycznego oraz udostępniła swoje ośrodki wypoczynkowe, oferując bezpieczne schronienie dla około 270 osób.

Czytaj więcej
Enea S.A.

Enea kontynuuje współpracę z Polską Ligą Zapaśniczą

Rok temu Enea oraz Polski Związek Zapaśniczy rozpoczęły wspólne działania na rzecz promocji zapasów i rywalizacji ligowej z udziałem najlepszych zawodniczek i zawodników. Polska Liga Zapaśnicza inaugurowała rozgrywki w październiku 2021 r. Wraz z przedłużeniem współpracy o kolejny rok, Enea włącza się w rozwój projektu promującego zapasy wśród dzieci.

Czytaj więcej
Enea S.A.

Enea rozpoczyna proces wyboru wykonawcy bloków gazowo-parowych w Elektrowni Kozienice

Zgodnie ze Strategią Rozwoju, Grupa Enea kontynuuje przygotowania do realizacji projektu budowy bloków energetycznych w technologii CCGT na terenie Elektrowni Kozienice. Powołana do realizacji inwestycji spółka Enea Elkogaz ogłosiła postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego. Koncepcja projektu zakłada dwa warianty inwestycji: budowę dwóch bloków, każdy o mocy ok. 1100 MW lub trzech o jednostkowej mocy ok. 700 MW. Finalna decyzja zapadnie po analizie ekonomicznej, biznesowej oraz ocenie kluczowych elementów procesu wykonawczego przedstawionych w złożonych w postępowaniu ofertach i koncepcjach.

Czytaj więcej
Enea S.A.

Blok 11 Elektrowni Kozienice z umową serwisową do 2030 r.

Enea Wytwarzanie zawarła z Mitsubishi Power Europe Ltd. długoterminową umowę serwisową bloku 11 Elektrowni Kozienice o mocy 1075 MW. Umowa LTSA (ang. Long Term Service Agreement) będzie obowiązywała do 2030 r. i obejmuje dwa remonty średnie i jeden remont kapitalny bloku 11, a także diagnostykę, doradztwo techniczne, serwisowanie oraz dostawy części zamiennych. Zakres prac dotyczy głównych urządzeń turbozespołu parowego i generatora wraz z niezbędnym powiązanym wyposażeniem. B11 należy do najnowocześniejszych i najbardziej efektywnych jednostek w krajowym systemie energetycznym.

Czytaj więcej
Enea S.A.

Nowy Raport ESG Grupy Enea za 2021 rok

Grupa Enea podsumowała działania i ich rezultaty w trzech kluczowych obszarach swojej odpowiedzialności: środowiskowej, społecznej oraz ładu korporacyjnego. Raport ESG potwierdza rzetelne i kompleksowe podejście Grupy do ochrony klimatu i zrównoważonej transformacji, jako wiarygodnego partnera dążącego do neutralności klimatycznej.

Czytaj więcej
Enea S.A.

Natalia Partyka przekazała wylicytowany przez Fundację Enea złoty medal paraolimpijski

W styczniu Fundacja Enea wylicytowała złoty medal z igrzysk paraolimpijskich w Tokio, zdobyty przez Natalię Partykę, ambasadorkę marki Enea. 100 tys. zł przekazano na Fundusz Stypendialny zawodniczki, który wspiera zdolnych sportowców ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, z utrudnionym startem w karierze sportowej. Podczas spotkania pracowników naszej Grupy z Natalią, medal odebrał Paweł Majewski, prezes Enei.

Czytaj więcej
Enea S.A.

#WynikiEnei za I kw. 2022 r. – transmisja z konferencji

W dniu dzisiejszym, 25 maja o godzinie 12.00 odbędzie się transmisja z konferencji prasowej Grupy Enea, podczas której podsumowane zostaną wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2022 r.   Transmisja dostępna będzie na stronie: https://media.enea.pl/transmisja Wydarzenie relacjonowane będzie również na Twitterze: @Grupa_Enea (#WynikiEnei).

Czytaj więcej