Wywiady

Wywiad z Panem Andrzejem Kosztowniakiem Prezydentem Miasta Radomia

    P.Sz: Jakie czynności podjęło miasto w ostatnich latach, aby podnieść standard życia mieszkańców? A.K: Każda czynność, które miasto podejmuje jest nastawiona na to, aby jakość życia wszystkich mieszkańców Radomia wzrastała. Każda inwestycja, każda poprawa jakości pracy wynikająca, choćby ze zmiany struktur urzędów,  poszczególnych jednostek ma powodować podniesienie jakości życia. Jest to nadrzędny cel […]

Czytaj więcej
Wywiady

Wywiad z Czesławą Marcinkiewicz starostą gminy Dziewieniszki na Litwie

W Radomiu niedawno gościła polska młodzież szkolna wraz z opiekunami z Litwy oraz starosta gminy Dziewieniszki Czesława Marcinkiewicz z którą udało nam się porozmawiać.

Czytaj więcej
Wywiady

Wywiad z Panem Józefem Bakułą Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu

Ponieważ problem bezrobocia może dotknąć nas wszystkich, a sytuacja bezrobotnego nie jest łatwa, postanowiliśmy porozmawiać z Dyrektorem Powiatowego Urzędu pracy w Radomiu i przybliżyć czytelnikom cele i zadania Urzędu Pracy.

Czytaj więcej