Publicystyka Religia Światełko wiary

Św. Barbara – patronka górników; orędowniczka mająca stały dyżur nad światem

4 grudnia – w Kościele Katolickim wspominamy dzisiaj św. Barbarę, nawróconą na chrześcijaństwo pogankę, która zginęła z rąk własnego ojca. Męczennica pierwszych wieków chrześcijaństwa. Patronka górników i dobrej śmierci. W średniowieczu, była zaliczana do grona 14 „Orędowników, mających stały dyżur ratowniczy nad światem”.

Czytaj więcej
Publicystyka Religia Światełko wiary

Św. Andrzej Apostoł – Protokleros – Pierwszy powołany

30 listopada – w liturgii Kościoła Rzymskokatolickiego wspominamy dzisiaj św. Andrzeja, Apostoła – męczennika, brata św. Piotra, rybaka, pierwszego powołanego przez Jezusa ucznia. Chlubą dla niego była śmierć krzyżowa, ponieważ upodabniała go do Chrystusa. Andrzej został ukrzyżowany głową w dół, na krzyżu w kształcie litery X. Taki krzyż nazywany jest krzyżem św. Andrzeja i jest umieszczany przed przejazdami kolejowymi.

Czytaj więcej
Publicystyka Religia Światełko wiary

Adwent – czas oczekiwania na podwójne przyjście Pana Jezusa na ziemię: jako człowieka i jako sędziego na końcu czasów

Ostatnia niedziela listopada – rozpoczyna się adwent – czas przygotowania poprzez pokutę i oczyszczenie na Narodzenie Pana Jezusa. Jest to także czas oczekiwania na koniec czasów i ostateczne przyjście Jezusa Chrystusa. Okres ten rozpoczyna nowy rok liturgiczny w Kościele Katolickim i jest bogaty w symbolikę.

Czytaj więcej
Publicystyka Religia Światełko wiary

Chrystus Król – Pan i Władca nie z tego świata

Trzecia niedziela listopada – Kościół katolicki obchodzi uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, Boga – Człowieka i Odkupiciela. Jest to jednocześnie ostatnia niedziela roku liturgicznego.

Czytaj więcej
Publicystyka Religia Światełko wiary

Matka Boża Ostrobramska – Matka Boża Miłosierdzia

16 listopada – Kościół czci Matkę Bożą Miłosierdzia z Ostrej Bramy.

Czytaj więcej
Publicystyka Religia Światełko wiary

Święci Elżbieta i Zachariasz – Rodzice św. Jana Chrzciciela

5 listopada wspominamy małżonków Elżbietę i Zachariasza, którzy przez wiele lat byli bezpłodni i dopiero pod koniec swojego życia doczekali się potomka – Jana Chrzciciela, którego zadaniem było głoszenie o nadejściu Jezusa, Zbawiciela świata.

Czytaj więcej
Publicystyka Religia Światełko wiary

Bł. Honorat Koźmiński – założyciel wspólnot żeńskich habitowych i niehabitowych

13 października – wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, kapucyna, kaznodziei i spowiednika, który miał dar rozpoznawania i kierowania duszami ludzkimi.

Czytaj więcej
Publicystyka Religia Światełko wiary

Matka Boża Różańcowa – Matka Boska Zwycięska

7 października – w Kościele Katolickim obchodzimy Święto Matki Bożej Różańcowej, które jest podziękowaniem dla Maryi za pomoc w zwycięstwie chrześcijan nad muzułmanami.

Czytaj więcej
Publicystyka Religia Światełko wiary

Św. Franciszek – Biedaczyna z Asyżu

4 października – wspomnienie Św. Franciszka z Asyżu, zakonnika, pierwszego stygmatyka w historii Kościoła. Przyświecał mu jeden cel: naśladowanie Chrystusa ubogiego, pokornego i ukrzyżowanego, a także głoszenie Ewangelii.

Czytaj więcej
Publicystyka Religia Światełko wiary

Święci Aniołowie Stróżowie – serdeczny dar dla ludzi od Pana Boga

2 października – swoje Święto obchodzą Święci Aniołowie Stróżowie, posłańcy Boży, wierni towarzysze, którzy nas chronią i pomagają nam w ziemskiej pielgrzymce. Po śmierci prowadzą nasze dusze do Nieba, gdzie ujrzymy ich twarzą w twarz.

Czytaj więcej