Publicystyka Religia Światełko wiary

Bł. Anna Katarzyna Emmerich – stygmatyczka, mniszka z Dülmen, jedna z najbardziej niezwykłych postaci w dziejach Kościoła i mistyki chrześcijańskiej

9 luty – wspomnienie bł. Anny Katarzyny Emmerich. Wyróżniała ją głęboka wiara, umiłowanie modlitwy, życie w ascezie i oddanie służbie bliźniemu. Od dziecka doświadczała mistycznych łask. Ukazywał jej się Pan Jezus i Matka Boża. Widziała życie, bolesną mękę Zbawiciela i Jego zmartwychwstanie, oraz poznała historię życia Maryi i Józefa. Na podstawie jej widzeń odnaleziono m.in. domek Maryi w Efezie. Jej wizje spisał niemiecki pisarz Klemens Brentano. Pod wpływem świadectwa mistyczki przeszedł głęboką przemianę duchową, nawrócił się i został gorliwym katolikiem. Z tych zapisków korzystał reżyser Mel Gibson przy tworzeniu scenariusza do słynnego filmu „Pasja”.

Czytaj więcej
Publicystyka Religia Światełko wiary

Ofiarowanie Pańskie – In praesentatione Domini. Połączone wspomnienie Syna i Matki

2 luty – w Kościele Katolickim obchodzimy Święto Ofiarowania Pańskiego, tradycyjnie zwane Świętem Matki Bożej Gromnicznej. Przypada ono czterdziestego dnia po Bożym Narodzeniu. Jest to pamiątka ofiarowania Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej i dokonania przez Matkę Bożą obrzędu oczyszczenia. Święto to kończy tradycyjny okres Bożego Narodzenia (liturgiczny skończył się w dniu Święta Chrztu Pańskiego). Tego dnia rozbierane są choinki, żłóbki i po raz ostatni śpiewane są kolędy. Liturgia także ukazuje Jezusa – Dziecię ostatni raz w tym roku. Jest to także dzień życia konsekrowanego.

Czytaj więcej
Publicystyka Religia Światełko wiary

„Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz?!” – Nawrócenie św. Pawła, Apostoła

25 stycznia – Kościół Katolicki wspomina dzień Nawrócenia św. Pawła, zwanego Apostołem Narodów; dawniej gorliwego faryzeusza o imieniu Szaweł oraz okrutnego prześladowcy i przeciwnika chrześcijan. Uczestniczył jako świadek w kamienowaniu św. Szczepana. Wyznawał zasadę, że siła i przemoc to najskuteczniejsze argumenty w dysputach religijnych. Po tym, gdy ukazał mu się Chrystus, przyjął chrzest i zmienił imię na Paweł. Został uczniem Jezusa, który całe swoje życie poświęcił głoszeniu Ewangelii. Jego nawrócenie jest bardzo konkretne i symboliczne, ponieważ wpłynęło na losy chrześcijaństwa i pokazało, że każdy człowiek może spotkać na swojej drodze Boga.

Czytaj więcej
Publicystyka Religia Światełko wiary

Św. Agnieszka Rzymianka – męczennica

21 stycznia – narodziny dla nieba Św. Agnieszki z Rzymu – jednej z najbardziej popularnych Świętych w starożytności młodziutkiej chrześcijanki, która z miłości do Chrystusa bez żalu, oddała się w ręce kata. W dniu jej święta papież święci 2 owieczki. Z ich wełny tkane są paliusze dla nowo wybranych metropolitów.

Czytaj więcej
Publicystyka Religia Światełko wiary

Chrzest Pana Jezusa – Epifania Trynitarna – Objawienie się Trójcy Świętej

Święto Chrztu Pańskiego jest obchodzone w pierwszą niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego. Zamyka okres Bożego Narodzenia, jednak w polskiej tradycji jeszcze do 2 lutego nawiedzane są szopki i śpiewane kolędy. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie zapoczątkowuje Jego publiczną działalność. Jezus rozpoczyna misję, która jest wypełnieniem słów proroka Izajasza.

Czytaj więcej
Publicystyka Religia Światełko wiary

Święto Trzech Króli – Epifania – Objawienie Pańskie

6 stycznia – w Kościele powszechnym obchodzimy święto Objawienia Pańskiego, zwane popularnie Świętem Trzech Króli. Bóg zjawił się na ziemi w tajemnicy wcielenia, a świat pogański w osobach trzech Mędrców(Magów), złożył pokłon Bogu Wszechmogącemu, Stwórcy wszystkiego, co istnieje.

Czytaj więcej
Publicystyka Religia Światełko wiary

Matka Boża z Guadelupe – Królowa Tepeyac – Obrończyni życia ludzkiego i Patronka Dzieci Poczętych

12 grudnia – Kościół Katolicki wspomina Matkę Bożą z Guadalupe, zwaną przez Indian „Depcząca Kamiennego Węża”, która ukazywała się pewnemu pokornemu i pobożnemu Indianinowi. Maryja wskazywała niewierzącym swego Syna jako Ofiarę Jedyną i wyzwolenie dla grzeszników. Po tych objawieniach Meksykanie masowo zaczęli się nawracać. Pogaństwo i barbarzyństwo, jakie towarzyszyło życiu Azteków, jest w obecnych czasach reprezentowane przez aborcje, eutanazje i przedmiotowe traktowanie człowieka.

Czytaj więcej
Publicystyka Religia Światełko wiary

Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny – przywilej dla Tej, która miała wydać na świat Syna Bożego

8 grudnia – w Kościele Katolickim obchodzimy uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. To jeden z ważniejszych dni w okresie Adwentu. Jest zaproszeniem do kontemplacji postaci Maryi, pełnej łaski, zanim będziemy przeżywać tajemnicę narodzin Jezusa w Betlejem.

Czytaj więcej
Publicystyka Religia Światełko wiary

Św. Barbara – patronka górników; orędowniczka mająca stały dyżur nad światem

4 grudnia – w Kościele Katolickim wspominamy dzisiaj św. Barbarę, nawróconą na chrześcijaństwo pogankę, która zginęła z rąk własnego ojca. Męczennica pierwszych wieków chrześcijaństwa. Patronka górników i dobrej śmierci. W średniowieczu, była zaliczana do grona 14 „Orędowników, mających stały dyżur ratowniczy nad światem”.

Czytaj więcej
Publicystyka Religia Światełko wiary

Św. Andrzej Apostoł – Protokleros – Pierwszy powołany

30 listopada – w liturgii Kościoła Rzymskokatolickiego wspominamy dzisiaj św. Andrzeja, Apostoła – męczennika, brata św. Piotra, rybaka, pierwszego powołanego przez Jezusa ucznia. Chlubą dla niego była śmierć krzyżowa, ponieważ upodabniała go do Chrystusa. Andrzej został ukrzyżowany głową w dół, na krzyżu w kształcie litery X. Taki krzyż nazywany jest krzyżem św. Andrzeja i jest umieszczany przed przejazdami kolejowymi.

Czytaj więcej