Publicystyka Religia Światełko wiary

Matka Boża z Guadelupe – Królowa Tepeyac – Obrończyni życia ludzkiego i Patronka Dzieci Poczętych

12 grudnia – Kościół Katolicki wspomina Matkę Bożą z Guadalupe, zwaną przez Indian „Depcząca Kamiennego Węża”, która ukazywała się pewnemu pokornemu i pobożnemu Indianinowi. Maryja wskazywała niewierzącym swego Syna jako Ofiarę Jedyną i wyzwolenie dla grzeszników. Po tych objawieniach Meksykanie masowo zaczęli się nawracać. Pogaństwo i barbarzyństwo, jakie towarzyszyło życiu Azteków, jest w obecnych czasach

Read More
Publicystyka Religia Światełko wiary

Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny – przywilej dla Tej, która miała wydać na świat Syna Bożego

8 grudnia – w Kościele Katolickim obchodzimy uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. To jeden z ważniejszych dni w okresie Adwentu. Jest zaproszeniem do kontemplacji postaci Maryi, pełnej łaski, zanim będziemy przeżywać tajemnicę narodzin Jezusa w Betlejem.

Read More
Publicystyka Religia Światełko wiary

Św. Barbara – patronka górników; orędowniczka mająca stały dyżur nad światem

4 grudnia – w Kościele Katolickim wspominamy dzisiaj św. Barbarę, nawróconą na chrześcijaństwo pogankę, która zginęła z rąk własnego ojca. Męczennica pierwszych wieków chrześcijaństwa. Patronka górników i dobrej śmierci. W średniowieczu, była zaliczana do grona 14 "Orędowników, mających stały dyżur ratowniczy nad światem".

Read More
Publicystyka Religia Światełko wiary

Św. Andrzej Apostoł – Protokleros – Pierwszy powołany

30 listopada - w liturgii Kościoła Rzymskokatolickiego wspominamy dzisiaj św. Andrzeja, Apostoła - męczennika, brata św. Piotra, rybaka, pierwszego powołanego przez Jezusa ucznia. Chlubą dla niego była śmierć krzyżowa, ponieważ upodabniała go do Chrystusa. Andrzej został ukrzyżowany głową w dół, na krzyżu w kształcie litery X. Taki krzyż nazywany jest krzyżem św. Andrzeja i jest

Read More
Publicystyka Religia Światełko wiary

Adwent – czas oczekiwania na podwójne przyjście Pana Jezusa na ziemię: jako człowieka i jako sędziego na końcu czasów

Ostatnia niedziela listopada - rozpoczyna się adwent – czas przygotowania poprzez pokutę i oczyszczenie na Narodzenie Pana Jezusa. Jest to także czas oczekiwania na koniec czasów i ostateczne przyjście Jezusa Chrystusa. Okres ten rozpoczyna nowy rok liturgiczny w Kościele Katolickim i jest bogaty w symbolikę.

Read More
Publicystyka Religia Światełko wiary

Chrystus Król – Pan i Władca nie z tego świata

Trzecia niedziela listopada - Kościół katolicki obchodzi uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, Boga – Człowieka i Odkupiciela. Jest to jednocześnie ostatnia niedziela roku liturgicznego.

Read More
Publicystyka Religia Światełko wiary

Matka Boża Ostrobramska – Matka Boża Miłosierdzia

16 listopada – Kościół czci Matkę Bożą Miłosierdzia z Ostrej Bramy.

Read More
Publicystyka Religia Światełko wiary

Święci Elżbieta i Zachariasz – Rodzice św. Jana Chrzciciela

5 listopada wspominamy małżonków Elżbietę i Zachariasza, którzy przez wiele lat byli bezpłodni i dopiero pod koniec swojego życia doczekali się potomka – Jana Chrzciciela, którego zadaniem było głoszenie o nadejściu Jezusa, Zbawiciela świata.

Read More
Publicystyka Religia Światełko wiary

Bł. Honorat Koźmiński – założyciel wspólnot żeńskich habitowych i niehabitowych

13 października – wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, kapucyna, kaznodziei i spowiednika, który miał dar rozpoznawania i kierowania duszami ludzkimi.

Read More
Publicystyka Religia Światełko wiary

Matka Boża Różańcowa – Matka Boska Zwycięska

7 października – w Kościele Katolickim obchodzimy Święto Matki Bożej Różańcowej, które jest podziękowaniem dla Maryi za pomoc w zwycięstwie chrześcijan nad muzułmanami.

Read More