Radom i okolice

Certyfikat FSC dla RDLP w Radomiu

Marcowy audyt miał za zadanie sprawdzić zgodność prowadzonej przez leśników gospodarki leśnej z kryteriami i zasadami certyfikacji FSC. Audytorzy rozmawiali z pracownikami, przeglądali dokumentację w biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu oraz z nadleśnictwach Daleszyce i Przysucha. 

Szczególnie przyglądano się przestrzeganiu zasad BHP podczas czynności związanych z pozyskiwaniem drewna, duże znaczenie przywiązano także do odpowiedniego zagospodarowania drzewostanów wodochronnych i działań na rzecz zachowania elementów cennych dla przyrody. 

Certyfikat FSC przyznany został już po raz kolejny. Obowiązuje do 1 maja 2023 roku. 

Klaudia Sułek

Źródło informacji i foto: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu