O tym się mówi Ogłoszenia Polska i świat

Co można zyskać dzięki uldze Mały ZUS Plus

Mały ZUS Plus przeznaczony jest dla przedsiębiorców, którzy uzyskują dochody nie większe niż 120 tys. w skali całego roku. Jeszcze tylko do końca bieżącego miesiąca można zgłosić chęć skorzystania z ulgi.

Przedsiębiorca, który w poprzednim roku nie skorzystał z ulgi, może to zrobić teraz. Jeszcze do 31 stycznia 2023 jest możliwość zgłoszenia. Należy wyrejestrować się z ubezpieczeń z dotychczasowym kodem ubezpieczenia i zgłosić się do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego z kodem rozpoczynającym się od 0590, albo 0592. Osoby, które korzystały z ulgi w ubiegłym roku i nadal spełniają warunki w 2023 roku, nie muszą zgłaszać się ponownie.

Istnieją dwa niezbędne warunki, które przedsiębiorca musi spełniać, aby móc skorzystać z ulgi Mały ZUS Plus:

  • przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej przez cały poprzedni rok kalendarzowy nie przekroczyły 120 tys. zł
  • działalność gospodarcza w poprzednim roku prowadzona była przez nie mniej niż 60 dni kalendarzowych.

Mały ZUS plus to niższe składki na ubezpieczenia społeczne liczone od dochodu z działalności za ubiegły rok kalendarzowy. Ulga nie obejmuje składki zdrowotnej. Obniżone składki na ubezpieczenia społeczne można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy.

Źródło informacji i foto: ZUS