O tym się mówi

Co powinno zmienić się w regionie? Weź udział w ankiecie!

Ankieta dotyczy usług publicznych i potrzeb mieszkańców gmin leżących na obszarze ROF, który obejmuje miasto Radom, miasto Pionki, gminy miejsko-wiejskie: Iłża, Jedlnia-Letnisko i Skaryszew oraz gminy wiejskie: Gózd, Jastrzębia, Jedlińsk, Kowala, Przytyk, Wierzbica, Wolanów, Zakrzew.

Zebrane opinie mają zostać wykorzystane przy planowaniu przez samorządy kierunków rozwoju. Pozwolą one lepiej dostosować politykę władz samorządowych do potrzeb mieszkańców, szczególnie w zakresie usług publicznych. Gminy przygotowują obecnie wspólną strategię rozwoju obszaru Partnerstwa Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego, a jej realizacja ma się przyczynić do poprawy warunków życia, powstrzymania emigracji młodych osób i zachęcić do wiązania życiowych planów właśnie z tym miejscem.

W ramach ankiety przyjdzie nam min. ocenić pozytywne oraz negatywne aspekty działań samorządu na zamieszkiwanym przez nas obszarze, a także wskazać, na rozwiązaniu jakich problemów samorząd powinien skupić się w pierwszej kolejności aby poprawić jakości życia mieszkańców.

Ankieta jest anonimowa, można ją wypełniać do 17 sierpnia. Ostateczne wyniki przedstawione będą w formie zbiorczego raportu.

Ankietę można wypełnić klikając tutaj