Czy bocznica kolejowa na ul. Mazowieckiego zostanie zlikwidowana?

W tym miejscu stale dochodzi do licznych wypadków rowerowych.