Materiał Partnera O tym się mówi

Czym powinna charakteryzować się posadzka betonowa?

Magazyny oraz hale produkcyjne i inne obiekty logistyczne wymagają profesjonalnie zaprojektowanych sal oraz wylanych podłoży. W końcu to właśnie tam będą działy się wszelkiego rodzaju procesy produkcyjne. Dziennie przez magazyny przetacza się kilkadziesiąt maszyn; pracują tam setki, a nawet tysiące osób – oczywistą sprawą jest więc zadbanie o kwestię bezpieczeństwa. W roli nawierzchni magazynowej doskonale sprawdzą się posadzki betonowe przemysłowe. Stanowią one najczęściej spotykany rodzaj nawierzchni, które stosuje się w halach zakładowych. Konstrukcje tego rodzaju podłoża są wysoce uzależnione od obciążeń nie tylko siłami rozłożonymi (maszyny poruszające się po powierzchni) oraz skupionymi (nacisk stóp regałów). Pod uwagę należy wziąć również warunki gruntowe, termiczne, a także technologię wykonania oraz przeznaczenie. Posadzka to jeden z najistotniejszych elementów w hali magazynowej – warto o tym pamiętać.

Czym charakteryzuje się posadzka wylewana metodą przemysłową?

Posadzka przemysłowa wykonana z betonu to praktyczny, a przy tym estetyczny sposób wykończenia różnych obiektów użyteczności publicznej. Sprawdza się ona zarówno hal i magazynów, a także stanowi często spotykany element wykończeniowy różnych obiektów użyteczności publicznej. Posadzki przemysłowe w związku ze specyfiką przestrzeni w jakich są one stosowane muszą cechować się sporą wytrzymałością na nacisk, składowanie materiałów czy zmienność temperatur, a nawet działanie silnie drażniących substancji chemicznych. Co więcej, do wykończenia podłoża w obiektach przemysłowych wymaga się materiałów łatwych w pielęgnacji, mających właściwości antypoślizgowe i antystatyczne. Wszystkie te cechy sprowadzają się do rozwiązania, jakie stanowi zastosowanie betonu w celu pokrycia podłoża w halach magazynowych i innych miejscach o podobnym przeznaczeniu. Wykonane z materiałów wysokiej jakości posadzki przemysłowe w halach i magazynach mają duży wpływ na zachowanie standardów BHP, których zapewnienie dotyczy każdego pracodawcy. Podłoże musi być trwałe, a w przypadku jego uszkodzenia błyskawiczne do naprawy. Dlaczego kładzie się tak duży nacisk na powstawanie posadzki? Minimalne błędy popełnione podczas realizacji tej części inwestycji mogą finalnie przełożyć się na spory spadek bezpieczeństwa w całym obiekcie – a tego nie chce żaden odpowiedzialny przedsiębiorca.

Uszkodzenia posadzki w hali magazynowej – czynności naprawcze

Nawet najlepiej wykonane posadzki są w stanie ulec poważnym uszkodzeniom. Zwłaszcza w przypadku, gdy proces ich eksploatacji jest bardzo intensywny. Stałe obciążenia przyczyniają się do zmniejszania wytrzymałości posadzki, powodując uszczerbki brzegów, a nawet pęknięcia całej płyty. Oprócz nieestetycznego wyglądu, takie odpryski są również wyjątkowo niebezpieczne – poruszanie się po tego rodzaju nawierzchni naraża zdrowie i życie pracowników. To w interesie pracodawcy oraz osób sprawujących pieczę nad BHP w miejscu pracy wymaga się błyskawicznej interwencji oraz podjęcia prac wykonawczych. Naprawą betonowych posadzek zajmuje się między innymi firma VAWNIK S.C, oferująca swoje usługi przedsiębiorcom w potrzebie. Eksperci zwracają uwagę na fakt, że jedną z najczęstszych przyczyn uszkodzeń jest niepoprawne wykonanie dylatacji posadzki bądź jej całkowite pominięcie. Przerwa dylatacyjna to specjalna szczelina, dzięki której konstrukcja budynku zyskuje na bezpieczeństwie. Wykonywana jest ona po to, by zapobiegać niszczeniu posadzki bądź innych elementów konstrukcyjnych. Renowacja posadzki jest procesem, który ma na celu przywrócić jej dawną świetność; wykonana w prawidłowy sposób z pewnością będzie służyła przez lata.