O tym się mówi Radom i okolice Religia Wiadomości

Diakoni radomscy rozpoczną praktyki

Diakoni radomscy rozpoczną niebawem praktyki w parafiach na terenie diecezji radomskiej. Za kilka miesięcy czekają ich święcenia kapłańskie. Czas, który im pozostał, będzie praktycznym  przygotowaniem do posługi duszpasterskiej oraz duchowym przygotowaniem do święceń kapłańskich. 

Diakoni opuścili już gmach Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu. Ich praktyki rozpoczną się 20 lutego, a zakończą 14 maja. Po dwóch dniach od zakończenia praktyk, czeka ich obrona prac magisterskich na KUL. Natomiast od 21 maja wezmą udział w rekolekcjach zamkniętych. Po nich 27 maja otrzymają w radomskiej katedrze święcenia kapłańskie z rak bp. Marka Solarczyka.

Jak informuje w rozmowie z Gościem Niedzielnym, rektor radomskiego seminarium ks. Marek Adamczyk, przygotowanie do posługi kapłańskiej jest wieloetapowe.

– Seminaryjna formacja do kapłaństwa ma swoją oryginalną specyfikę. Ona polega na tym, że łączy się elementy formacji intelektualnej z posługą. W formacji seminaryjnej są pewne etapy, które wyznaczane są przez kolejne posługi. Najpierw jest to pozwolenie noszenia sutanny, potem lektorat, i akolitat. Natomiast diakonat to już święcenia. Diakoni są przeznaczeni do bardzo konkretnej służby. I ten roczny czas, gdy są diakonami, ostatni w formacji, jest podzielony na dwa etapy. W pierwszym jest kontynuacja formacji intelektualnej. To są studia. W seminarium, gdzie mieszkają, są wykłady, połączone z odwiedzinami wyznaczonych parafii. I w ostatnim semestrze jest ten drugi etap, który zawiera element praktyk i pobyt na parafiach. Diakoni angażują się w konkretne, ważne uświęcające funkcje. Mówią kazania, prowadzą pogrzeby. Dla wiernych to nie są praktyki, ale religijne życie i osobiste przeżycia – powiedział ks. Marek Adamczyk.

W parafiach, które diakoni odwiedzali w niedzielę i święta w czasie pierwszego semestru VI roku studiów i formacji, podejmą w czasie odbywania praktyk konkretne zadania i obowiązki. Będą uczyli się prowadzenia ksiąg i dokumentów parafialnych. Do ich zadań będzie też należała pomoc przy organizacji rekolekcji, oraz poznawanie grup duszpasterskich od środka.

Ksiądz Rektor poinformował, że diakoni mieli wybrane takie parafie, gdzie jest dużo grup duszpasterskich. Przez ten czas, kiedy będą tam przebywać, poznają jak takie wspólnoty funkcjonują i jak należy je prowadzić.

– Bardzo nam zależało, by parafie, do których trafią diakoni, to były wspólnoty aktywne, w których jest wiele grup, także tych, których oni nie znali ze swych rodzinnych parafii. Jest to także dobry czas do obserwowania życia księży w codzienności i uczenia się funkcjonowania w kapłańskiej wspólnocie. A jestem osobiście przekonany, że to, co diakoni spotkają w parafiach ich praktyk przed święceniami, przełoży się na ich kapłańskie życie – powiedział ks. Adamczyk.

Diakoni będą odbywali praktyki w następujących parafiach:

  • parafia pw. św. Jadwigi Królowej w Radomiu, os. Akademickie – Bartosz Fijałkowski
  • parafia pw. św. Brata Alberta w Radomiu, os. Prędocinek – Bartosz Janik
  • parafia pw. św. Kazimierza w Radomiu, os Zamłynie – Patryk Korcz
  • parafia pw. św. Stefana w Radomiu, os. Idalin – Gracjan Kolendowski
  • parafia  w Szydłowcu – Tomasz Walasik
  • parafia w Orońsku – Krzysztof Zając

 

Źródło: radom.gosc.pl

Foto: ks. Zbigniew Niemirski/Gość Niedzielny