O tym się mówi Radom i okolice Religia Wiadomości

Diecezja Radomska ma nowych lektorów i ceremoniarzy

Diecezja Radomska ma nowych lektorów i ceremoniarzy. Błogosławieństwa udzielił im bp Marek Solarczyk. Uroczystość odbyła się 30 września w Katedrze Radomskiej.

Nowych lektorów jest 118, natomiast ceremoniarzy 35. Pochodzą z 53 parafii naszej diecezji. Zanim otrzymali nowe funkcje, odbyli odpowiednie kursy w szkole lektora i szkole ceremoniarza. Podczas nich pogłębiali duchowość liturgiczną, poznawali  przepisy liturgiczne i uczyli się jak odpowiednio przygotować szaty i księgi liturgiczne, oraz asystę. Zapoznali się z Mszałem i jego zawartością.

Od tej chwili będą oni wykonywać bardzo ważne zadania. Zadaniem lektorów jest odczytywanie z Lekcjonarza Słowa Bożego, przeznaczonego na dany dzień i rok liturgiczny, w czasie Mszy św. oraz fragmentu Pisma Świętego podczas innych obrzędów liturgicznych. Natomiast rolą ceremoniarzy jest zorganizowanie i koordynowanie przebiegu liturgii, szczególnie w czasie uroczystych Mszy św., których głównym celebransem jest biskup albo inni ważni duchowni. Ceremoniarze prowadzą procesję, asystują kapłanowi podczas Mszy św. Dbają o to, aby liturgia przebiegała we właściwy sposób, zgodny z przepisami liturgicznymi.

Duszpasterzem liturgicznej służby ołtarza diecezji radomskiej jest ks. Mariusz Chamerski.

W uroczystej Mszy św. pod przewodnictwem bp Marka Solarczyka, uczestniczyli proboszczowie i wikariusze z parafii, z których pochodzą promowani na nowe funkcje ministranci.

Na wstępie biskup ordynariusz powiedział:

– Ta uroczystość, która nas dzisiaj gromadzi w katedrze jest wyjątkowym świętem Kościoła. Jest związana z wami drodzy młodzi przyjaciele, z waszą wiarą i oddaniem. Jak również z waszą troską i chęcią, aby posługiwać i być zaangażowanym we wspólnocie Kościoła. To również wyjątkowe święto dla waszych rodziców i waszych bliskich. To radość i wdzięczność dla waszych duszpasterzy za ich posługę, troskę i oddanie – mówił bp Solarczyk.

W homilii odniósł się do słów Ewangelii tego dnia, w sposób szczególny zwracając się do nowo ustanowionych lektorów i ceremoniarzy. Skierował do nich życzenia oraz słowa zachęty. Dał im też kilka ważnych wskazówek. Pierwszymi adresatami byli lektorzy, którym powiedział:

– Życzymy wam i liczymy na to, że wasza posługa będzie się zaczynała i będzie się skupiała na tej prawdzie – Bóg, który żyje, Bóg, który przemawia, Bóg, który zaprasza ciebie, byś był opiekunem, abyś stał się Jego głosem. To nie jest tylko przekaz informacji, w którym niejednokrotnie nie będzie ważne i nie będzie się liczyło, kto to przekaże, za pomocą czego, ale wtedy, kiedy ma być i będzie to przekaz miłości i wiary, życia, które płynie od Boga to, to będzie kształtowało, to będzie przemieniało.

Z kolei do ceremoniarzy zwrócił się słowami:

– Będziecie uczestniczyć i kształtować liturgię. Bedzie ona wpisana w różne formy, reguły, przepisy liturgiczne, w pewne znaki i gesty, które będziecie z troską przypominać, egzekwować od kolegów, sami je używać. I to jest ważne, ale nie możemy się zatrzymać na tym, że to wystarczy. Musimy ciągle pamiętać, że jesteśmy sługami tych Tajemnic, które są o wiele bogatsze, o wiele większe, bo w to jest wpisany Bóg ze swoją łaską, z tym wszystkim, co ma sprawić, że będziemy swoistymi sługami i opiekunami tego blasku, który jest blaskiem Boga i będziemy chcieli pokazać Go. Będziemy swoistymi sługami i opiekunami tego miejsca, gdzie można przeżyć tę bliskość. Staniemy się opiekunami i sługami tego, że nasi bracia i siostry spotkają i przeżyją bliskość Boga w swoim życiu.

Po homilii odbyły się przyrzeczenia oraz nałożenie krzyży.

Źródło: radom.gosc.pl / radioplus.com.pl

Foto: radioplus.com.pl