O tym się mówi Radom i okolice Religia Wiadomości

Diecezjalne Studium Organistowskie rozpoczyna kolejny rok studiów

Diecezjalne Studium Organistowskie rozpoczyna kolejny rok studiów. Nauka trwa 5 lat. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu.

W poniedziałek 25 września od godz. 9.00 odbędzie się egzamin wstępny na kolejny rok nauki 2023/2024. Mogą się zgłaszać osoby pragnące nauczyć się gry na organach, zainteresowane zdobyciem wiedzy muzyczno-liturgicznej oraz te, które chcą pogłębić swoje umiejętności.

Kandydaci powinni złożyć podanie, życiorys, dwa zdjęcia. Potrzebne są też: opinia od ks. proboszcza, a także kserokopia świadectwa ukończenia szkoły, oraz kserokopia świadectwa ukończenia szkoły muzycznej, bądź ogniska muzycznego, jeśli do którejś z nich kandydat uczęszczał. Osoby, które ukończyły szkołę muzyczną, mogą rozpocząć naukę naukę od 2. a nawet 3. roku.

Zajęcia są obowiązkowe. Odbywają się dwa razy w tygodniu, w siedzibie Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Radomiu, przy ul. B. Prusa 6. Dla I i II roku prowadzone są w każdy poniedziałek i wtorek, natomiast III, IV i V rok ma zajęcia we wtorki i środy.

Nauka w Studium trwa 5 lat. Przyszli organiści są kształceni przede wszystkim pod względem muzycznym. Podczas zajęć uczą się początkowo gry na fortepianie, następnie na organach. Poznają utwory klasycznej muzyki organowej, akompaniament liturgiczny, ćwiczą dyrygenturę chóralną, śpiew w chórze, uczą się zasad muzyki, harmonii, historii muzyki kościelnej.

Poznają również liturgikę i prawo liturgiczne, oraz podstawy teologii, a także zasady panujące w kościele, które mają się przyczyniać do jak najgodniejszej posługi w czasie Mszy św., nabożeństw i różnych uroczystości kościelnych. Zadaniem organistów jest zachować sakralny charakter pieśni i psalmów, oraz utworów organowych.

Dodatkowe informacje można uzyskać od dyrektora DSO, ks. Wojciecha Szarego, pod nr. tel. 48 365-62-28 lub 606-609-158.

Źródło: radom.gosc.pl

Foto: diecezja.radom.pl