Inwestycje O tym się mówi Radom i okolice Społeczeństwo

Dojedziemy koleją z Kozienic do Warszawy

PKP Polskie Linie Kolejowe SA podpisały umowę na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru dla projektu „Kolej w Kozienicach – likwidacja regionalnego wykluczenia komunikacyjnego”. 

Wartość umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla budowy ok. 23 km nowej linii kolejowej Świerże Górne – Dobieszyn, łączącej linię kolejową Janików – Świerże Górne (nr 77) z linią kolejową Warszawa Zachodnia – Radom Główny – Kraków Główny (nr 8) to ponad 9,5 mln zł. Zgodnie z przedłożonym przez Gminę Kozienice wstępnym studium planistyczno-prognostycznym wybudowana zostanie stacja Kozienice.

— Stworzenie połączenia kolejowego nie tylko pozytywnie wpłynie na rozwój Kozienic, ale również rozwój gospodarczy całego regionu Mazowsza. Linia do Kozienic to jeden z czterech projektów realizowanych w ramach rządowego programu Kolej Plus w woj. mazowieckim. W realizacji są także przetargi na opracowanie dokumentacji projektowej linii Sokołów Podlaski – Siedlce oraz Ostrów Mazowiecka – Małkinia — powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

 — Dzięki programowi Kolej Plus zwiększy się dostępność transportu kolejowego, a tym samym poprawią się warunki życia mieszkańców Kozienic. Dzisiejsza umowa to pierwszy kontrakt, który podpisujemy z wykonawcą prac projektowych. Kolejnych 25 projektów jest na etapie procedury przetargowej. Realizacja projektów z rządowego programu Kolej + to jedna z wielu działań, które likwidują wykluczenie komunikacyjne — stwierdził członek Zarządu PKP PLK Arnold Bresch.

Nowa linia zostanie zelektryfikowana, dzięki czemu w połączeniach przewoźnicy mogą wykorzystywać nowoczesne, ekologiczne pojazdy i tym samym przygotować lepszą ofertę dla podróżnych. Powstaną nowe stacje i przystanki: Kozienice, Świerże Górne i Głowaczów. Wszystkie obiekty będą przystosowane do obsługi osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Będą wyposażone w wiaty, ławki, jasne oświetlenie. Odpowiednia wysokość peronów ułatwi wsiadanie i wysiadanie z pociągu. Wartość projektu (dokumentacji i robót) szacowana jest na 321 mln zł.

Z Programu Kolej Plus do realizacji w województwie mazowieckim zakwalifikowano 4 projekty. Oprócz linii do Kozienic, zaplanowano rewitalizację linii kolejowej Sokołów Podlaski – Siedlce, rewitalizację linii kolejowej na odcinku Ostrów Mazowiecka – Małkinia oraz przygotowanie dokumentacji projektowej dla budowy linii kolejowej Zegrze  Przasnysz jako realizacji szlaku Kolei Północnego Mazowsza. W maju br. PLK SA ogłosiła przetargi na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją robót budowlanych na liniach Sokołów Podlaski – Siedlce oraz Ostrów Mazowiecka – Małkinia.

Program Kolej Plus zaplanowano do 2029 r. Jego realizacja wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności wielu regionów. Przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury i przyjęty przez Radę Ministrów jest wart ok. 13,3 mld zł, w tym 11,2 mld zł stanowią środki budżetu państwa i ok. 2 mld środki jednostek samorządu terytorialnego. Program przyczyni się do eliminowania wykluczenia komunikacyjnego poprzez zapewnienie lepszego dostępu do najbardziej ekologicznego środka transportu zbiorowego – kolei. Więcej o Programie TUTAJ.

Źródło: GOV