Radom i okolice

Dom Kultury Idalin w Radomiu otrzymał grant z Funduszu Naturalnej Energii

O grant w ramach tegorocznej edycji Fundusz Naturalnej Energii przesłano ponad 300 wniosków, wśród których spółka GAZ-SYSTEM wyłoniła 42 laureatów. Łączna wartość grantów ma wynieść ponad 400 tysięcy złotych.
W konkursie mogły wziąć udział samorządy, placówki edukacyjne i organizacje pozarządowe, które działają na terenie województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, śląskiego i zachodniopomorskiego. Tematami konkursu były poszanowanie wody i energii, wyzwania związane ze zmianami klimatu i zachowanie bioróżnorodności.
Jednym ze zwycięskich projektów jest projekt Domu Kultury Idalin pod hasłem „Retro ogrody naszych pradziadków — bioróżnorodność bez tajemnic” i ma być realizowany w okresie od marca do czerwca 2022 roku. Projekt zakłada przeprowadzenie następujących wydarzeń: warsztaty edukacyjne z cyklu: „Ogrody naszych pradziadków — bioróżnorodność bez tajemnic”, zajęcia edukacyjne „O czym szumi las”, zajęcia edukacyjne w ramach obchodów Dnia Bioróżnorodności, zajęcia edukacyjne „Co w trawie piszczy”, przeprowadzenie konkursów plastycznych dla dzieci: „Leśny pejzaż” i „Bio – ogród moich dziadków pełen – różnorodności” oraz zorganizowanie wystawy prac pokonkursowych.
Projekt skierowany jest do dzieci z radomskich przedszkoli, uczniów szkół podstawowych. – W ramach powyższego zadania będą się odbywały również spotkania międzypokoleniowe, do udziału, w których zapraszamy rodziców z dziećmi oraz babcie i dziadków ze swoimi wnukami — mówi Matylda Pońska z Domu Kultury Idalin.