O tym się mówi Radom i okolice Religia Wiadomości

Dom McGivney’a w Radomiu poświęcony

Dom McGivney’a w Radomiu poświęcił w sobotę 18 marca bp Marek Solarczyk. Podczas uroczystości wystąpiła wokalistka Narodowego Chóru Wołyńskiego z Łucka, Maria Tabaczuk, od roku mieszkająca w Radomiu.  

Bp Solarczyk w czasie poświęcenia domu modlił się słowami:

– Boże, prosimy Cię, aby Twoje błogosławieństwo spoczęło na tych wszystkich, którzy przygotowali Dom błogosławionego księdza Michaela McGivney’a i na tych wszystkich, którzy będą korzystali z tego wsparcia. Niech ono pomoże zachować piękne dary życia i człowieczeństwa, które ofiarowujesz każdemu a szczególnie człowiekowi potrzebującemu.

Najwyższy Kustosz Rycerzy Kolumba Andrzej Anasiak, powiedział: że ten dom jest „prawdziwym, konkretnym znakiem miłosierdzia, jedności i braterstwa”.

– Dlatego możemy śmiało powiedzieć, że w naszym krwiobiegu krążą komórki miłosierdzia, jedności i braterstwa. Są one trudne do wykrycia w czasie badania, ale mają ogromny wpływ na otaczający nas świat. Są z nami od ponad 17 lat. Jest ich coraz więcej – powiedział Andrzej Anasiak

Głos zabrał także kapelan Rycerzy Kolumba, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej ks. Wiesław Lenartowicz, który przypomniał jaką rolę ten dom będzie spełniał i dla kogo jest przeznaczony.

– Nie byłoby tego dzieła, gdyby nie pomoc wolontariuszy z Polski i Ukrainy. Zatrudnimy również specjalistów. Budynek może funkcjonować praktycznie na dwie zmiany. Do południa zajęcia będą przeznaczone dla seniorów, a później dla dzieci i młodzieży. Jest również sala komputerowa z zajęciami językowymi. Dzisiaj wiemy, że jest duża potrzeba nauki języka ukraińskiego dla Ukraińców, bo wielu z nich mówi po rosyjsku. Docelowo chcemy w tym domu uruchomić wsparcie dla rodzin z dziećmi z zespołem Downa – mówił ks. Lenartowicz.

Z kolei dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Radomiu, Marzena Radulska-Olifirowicz, która będzie współpracować z Domem McGivney’a, powiedziała, że obecnie terapii potrzebują przede wszystkim dzieci z rodzin rozbitych oraz te, które są uzależnione od smartfonów.

– Przeprowadziliśmy badania z których wynika, że dzieci do 6. roku życia mają problemy z mówieniem. Z tych badań wynika, że ponad 70% tych dzieci wymaga terapii logopedycznej. Dzieci są wychowywane w świecie telefonów i tabletów – mówiła Marzena Radulska – Olifirowicz.

Słowa wdzięczności za możliwość korzystania z Domu McGivney’a przez Ukraińców, wypowiedział proboszcz greckokatolickiej parafii pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Radomiu, ks. Igor Małysz.

– Cieszę się, że są ludzie gotowi nieść pomoc. Dziękuję waszym parafiom za wszelką pomoc. Dziękuję za to wszystko. Nie ma nic lepszego, jak dostrzec radość w oczach i uśmiech na twarzy drugiego człowieka. To najlepsza forma podziękowania – powiedział ks. Igor Małysz.

Uroczystość uświetnił występ Marii Tabaczuk – wokalistki Narodowego Chóru Wołyńskiego z Łucka, od roku mieszkającej w Radomiu, która również podziękowała za to niezwykłe dzieło.

– Staram się łączyć ludzi. Dlatego bardzo cieszę się, że mogę trafiać do serc ludzi. Chcę podziękować za to dzieło, gdzie będzie realizowane wsparcie dla osób potrzebującym specjalistycznej pomocy. Dotyczy to również moich rodaków, dotkniętych wojną – powiedziała Maria Tabaczuk.

Na uroczystości obecni byli również: Kinga Bogusz, przewodnicząca Rady Miejskiej w Radomiu, Elwira Skoczek, dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu, Krzysztof Orzechowski, pierwszy delegat stanowy Rycerzy Kolumba w Polsce, Leszek Waksmundzki, Konsultant Rady Najwyższej ds. Rozwoju w Polsce.

Przy jednej z radomskich parafii otwarto Dom bł. ks. Michaela McGivneya

 

Źródło: radioplus.com.pl

Foto: facebook.com/Rycerze-Kolumba-Radom-Rada-14004