O tym się mówi Radom i okolice Religia Wiadomości

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego. Poszukiwani animatorzy

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego to ogólnopolskie dzieło, którego celem jest pomoc dzieciom zagrożonym zabiciem w łonach matek, poprzez modlitwę i dobrowolne postanowienia. Każdy kto się tego podejmuje staje się duchowym rodzicem dziecka poczętego, którego imię zna tylko Pan Bóg. Diecezja Radomska poszukuje animatorów DADP, którzy by działali w każdej parafii.

Prośbę taką wystosowało do wspólnot parafialnych Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Radomskiej. Osoby, które się zgłoszą, zostaną odpowiednio przeszkolone. Ich zadaniem będzie pomoc w przygotowaniu nabożeństw duchowej adopcji w parafii oraz prowadzenie spotkań dotyczących tego tematu we wspólnotach działających w danej parafii.

Jak poinformował KAI ks. Krzysztof Bochniak, duszpasterz Rodzin Diecezji Radomskiej, inicjatywa zrodziła się w porozumieniu z Krajowym Moderatorem Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.  

– Cieszę się, że w wielu parafiach naszej diecezji są już animatorzy duchowej adopcji. Ich zadaniem jest m.in. kontakt z osobami, które podjęły się duchowej adopcji, przekazywanie materiałów formacyjnych od krajowego duszpasterza, pomoc w organizacji dzieła duchowej adopcji w parafii, przygotowywanie akcji charytatywnych (np. paczuszka dla maluszka), czy udział w ogólnopolskich rekolekcjach – mówił ks. Bochniak.

Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego jest zobowiązaniem do trwającej przez 9 miesięcy (tyle, ile rośnie dziecko pod sercem matki) codziennej modlitwy w intencji dziecka, którego życie jest zagrożone aborcją. Modlitewną opieką obejmowani są również rodzice zagrożonego dziecka, dla których wypraszane są miłość i odwaga, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu.

Każdy, kto podejmie się duchowej adopcji, staje się duchowym rodzicem dziecka poczętego, którego imię znane jest tylko Panu Bogu. Osoba taka zobowiązana jest do odmawiania i rozważania jednej tajemnicy różańca św. (Ojcze Nasz i 10 Zdrowaś Mario) oraz krótkiej modlitwy, odmawianej przed lub po dziesiątce różańcowej. Dobrze jest również dołączyć do modlitwy jakieś dodatkowe postanowienie. Może to być: częsta spowiedź i komunia święta, adoracja Najświętszego Sakramentu, czytanie Pisma Świętego, post o chlebie i wodzie, post od telewizji, alkoholu, papierosów, konkretna pomoc rodzinom wielodzietnym, osobom chorym, niepełnosprawnym, matkom samotnie wychowującym dzieci itp. Przy podejmowaniu jakiegoś postanowienia należy uwzględnić indywidualne możliwości ich wypełnienia.

Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego najczęściej dokonuje się w dniu 25 marca (Święto Zwiastowania Pańskiego oraz Dzień Świętości Życia). Wówczas trwa ona do 25 grudnia (Święto Narodzenia Pańskiego). Można ją jednak podjąć dowolnego dnia, prywatnie lub publicznie – w kościele, we wspólnocie lub podczas pielgrzymki. Ważne jest wypowiedzenie formuły przyrzeczenia Duchowej Adopcji.

Źródła: ekai.pl / duchowaadopcja.pl

Foto: diecezja.radom.pl