O tym się mówi Radom i okolice Religia Wiadomości

Dziecięca Uczelnia Biblijna nadzieją Kościoła Katolickiego

Dziecięca Uczelnia Biblijna to niezwykły uniwersytet, którego celem jest zdobycie wiedzy na temat Pisma Świętego. Dzieci poznają ogólne wiadomości o Biblii, historie starotestamentalne oraz nauczanie Pana Jezusa. Pogłębiają przy tym wiedzę religijną i katolicką, a także przygotowują się do dawania świadectwa wiary w swoich środowiskach. 

Uniwersytet Biblijny dla Dzieci działa pod patronatem Dzieła Biblijnego im. Św. Jana Pawła II Diecezji Radomskiej. Powstał w 2012 r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Radomiu, im. gen. Kazimierza Pułaskiego. Jego inicjatorami są: ks. dr Jacek Kucharski, moderator Dzieła Biblijnego Diecezji Radomskiej, pełniący rolę rektora Uniwersytetu Biblijnego, a także proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela, ks. Mirosław Nowak, oraz mgr Katarzyna Gruszka, dyrektorka radomskiej PSP nr.7.

Nowy rok akademicki rozpoczyna się uroczystą inauguracją i immatrykulacją nowych studentów. Składają oni uroczystą przysięgę, podczas której zobowiązują się do pilnego studiowania, świadectwa wiary i niesienia dobrego imienia dla dziecięcej uczelni. Nowo zaprzysiężeni uczniowie-studenci otrzymują indeksy i księgę Pisma Świętego. Każdy semestr kończy się sesją egzaminacyjną. Natomiast każdy rok akademicki jest zakończony uzyskaniem dyplomu z tytułem: Znawca Pisma Świętego stopnia I, II, III.

Nauka trwa trzy lata. Mali studenci spotykają się wspólnie dwa razy w roku: w okresie Bożego Narodzenia – na wspólnym opłatku oraz na zakończenie roku akademickiego, któremu towarzyszą Eucharystia, rozdanie dyplomów i nagród oraz wspólna agapa.

W czasie zajęć, które nie są obowiązkowe i odbywają się poza lekcjami, dzieci zaznajamiają się z wiadomościami o Piśmie Świętym. Poznają życie i nauczanie Pana Jezusa oraz Jego Apostołów. Z zainteresowaniem słuchają historii biblijnych, oglądają filmy, które im te odległe wydarzenia przybliżają. Pogłębiają przy tym wiedzę religijną i katolicką, a także przygotowują się do dawania świadectwa wiary wśród tych, których spotykają i spotkają w życiu.

Biblijny Uniwersytet dla Dzieci ma w sumie 490 absolwentów. Wielu z nich to uczniowie szkół średnich. Obecnie uczy się w nim 100 dzieci.

Posiada cztery filie: w Radomiu – przy parafii św. Jana Chrzciciela i przy parafii bł. Annuarity, oraz w Jedlni Letnisko i w Szydłowcu.

Z nietypową uczelnią współpracują katecheci: dr Lidia Szymańska, s. mgr Bożena Molendowska, mgr Agnieszka Machnio, mgr Monika Gumińska, ks. mgr lic. Michał Faryna. Opiekunami duchowymi są: ks. kan. Kazimierz Marchewka, ks. kan. Mirosław Nowak, ks. kan. Marek Kucharski oraz ks. kan. Andrzej Margas.

Ks. dr Jacek Kucharski, uważa, że:

– Dzieci poznające księgi Pisma Świętego i żyjące nim na co dzień są wielką nadzieją Kościoła. To siła rozrostu zaczynu, który będzie tworzył Królestwo Boże już tu na ziemi.

Źródło: radioplous.com.pl  /  biblista.pl  /  biblia.wiara.pl

Foto: upload.wikimedia.org