O tym się mówi Radom i okolice Religia Wiadomości

Dzień skupienia dla pracowników oświaty

Dzień skupienia dla wszystkich pracowników oświaty z diecezji radomskiej, szczególnie dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów, oraz ich duszpasterzy. Spotkanie odbędzie się w niedzielę 19 marca w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu.

Mottem wielkopostnego dnia skupienia będą słowa „Nie tak bowiem człowiek widzi, jak widzi Bóg”, pochodzące z 16 rozdz. I Księgi Samuela. Fragment ten dotyczy wyboru na króla Izraela potomka Jessego Betlejemity. Wyboru tego dokonał Bóg, a Samuel był tylko wykonawcą woli Bożej.

Ks. Niemirski postara się pokazać na przykładzie tego fragmentu, który będzie czytany w czasie liturgii w najbliższa niedzielę, aktualność porządku, że na pierwszym miejscu zawsze powinien być Bóg, a potem człowiek.

Do udziału w wielkopostnym dniu skupienia zaprasza diecezjalny duszpasterz nauczycieli i wychowawców, ks. dr Wojciech Wojtyła.

 

Źródło i foto: radom.gosc.pl