O tym się mówi

Dziś ostatni dzień na składanie wniosków do Budżetu Obywatelskiego!

Wypełnione formularze można składać drogą elektroniczną, na stronię www.konsultacje.radom.pl lub w wersji papierowej- w urzędzie miejskim w pokoju 104 (od strony ul. Żeromskiego) gdzie znajduje się wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu.
W tej edycji budżetu do podziału jest kwota 7 750 000 złotych. Maksymalny koszt projektu może wynosić 2 325000 złotych, trzeba również pamiętać, że pod projektem muszą podpisać się 3 mieszkańcy Radomia.