O tym się mówi

Emeryci i renciści na Mazowszu otrzymali już 920 mln zł w ramach 14. emerytury

Dotychczas emeryci i renciści z województwa mazowieckiego otrzymali już 920 mln zł w ramach 14. emerytury. Wypłaty odbyły się w sześciu transzach.

„Czternastka” wypłacana jest z urzędu, nie trzeba zatem dokonywać żadnych dodatkowych formalności, aby otrzymać pieniądze. Kwota tego świadczenia nie jest uwzględniana w przypadku jakichkolwiek potrąceń czy egzekucji, ponadto nie ma ona wpływu na prawo do otrzymania dodatku osłonowego, nie wlicza się do dochodu, o którym mowa w ustawach o dodatkach mieszkaniowych, o pomocy społecznej oraz o świadczeniu 500 plus dla niepełnosprawnych, nie jest również dochodem przy ubieganiu się o świadczenia rodzinne. 

W całym kraju w ramach „czternastki” ZUS wypłacił ok. 5,9 mln dodatkowych świadczeń, z czego 76 proc w pełnej wysokości. W sumie wypłacono na ten cel – 7 mld 142 mln zł.

Źródło informacji: Zakład Ubezpieczeń Społecznych