Polska i świat

Enea: ceny energii rosną przez Rosję i politykę klimatyczną UE

Jak informowaliśmy, Urząd Miejski w Radomiu otrzymał jedną propozycję na dostarczanie energii elektrycznej. Kwota opiewa na ponad 377 mln zł za okres dwóch lat. Przedstawiciele miasta stwierdzili, że w efekcie w przyszłym roku koszty energii elektrycznej w Radomiu mogą wzrosnąć blisko dziewięciokrotnie w porównaniu z rokiem 2021 (z 21 mln 407 tys. zł do 188 mln 670 tys. zł).

[news:1353467]

W odpowiedzi na te doniesienia Enea SA wystosowała specjalne oświadczenie, zauważając m.in. że obecnie obowiązująca cena energii dla klienta wynika z przetargu przeprowadzonego jesienią 2020 roku. Spółka podkreśla, że w tym okresie „ceny energii na rynku hurtowym, także w kontraktach z dostawą w latach 2021 – 2022, były rekordowo niskie, co umożliwiło sprzedawcy zaoferowanie tak niskiej ceny”.

Samorząd uniknął tym samym istotnej podwyżki cen na rok 2022 i tym samym podwyżka cen na kolejny okres jest bardziej odczuwalna. W porównaniu do roku 2022 należy zwrócić uwagę, że cena energii na rok 2023 jest 7,5 razy wyższa od ceny w roku 2022 (a nie 9 razy wyższa, jak podają władze miasta). Podawana przez miasto wartość wynika także ze wzrostu zapotrzebowania klienta na energię (wzrost o 16,4%) – podkreśla Enea.

[news:1349772]

W oświadczeniu zauważono, że „rynek energii jest bardzo dynamiczny ze względu przede wszystkim na obecny kryzys energetyczny w Europie, wywołany przez Rosję”.

Obecnie ceny zmieniają się z dnia na dzień. Wyzwaniem jest bardzo duża zmienność cen na giełdzie oraz rekordowo niskie obroty. Zakup energii w celu zabezpieczenia warunków umowy rozciąga się w czasie, co powoduje, że w cenie energii elektrycznej kalkulowane jest ryzyko zmiany cen. (…) Skokowe ceny energii elektrycznej to efekt głównie wysokich cen gazu i węgla, które ponownie zaczęły rosnąć z powodu odbicia gospodarczego po pandemii, ale również wskutek sytuacji na rynku surowców związanej z agresją Rosji na Ukrainę. Rekordowe ceny odnotowywane są praktycznie w całej Europie. Dodatkową przyczyną jest polityka klimatyczna Unii Europejskiej, w szczególności system EU ETS i utrzymujące się wysokie ceny uprawnień do emisji CO2. W związku z inflacją rosną także koszty stałe i inwestycyjne firm energetycznych. Unia Europejska w obliczu kryzysu na rynku energii powinna solidarnie dostosować politykę klimatyczną, w tym cele redukcyjne, do możliwości poszczególnych krajów – przekazała spółka.

[news:1348419]

Enea zauważa także, że istotnym elementem wyceny kontraktu jest koszt wynikający z profilu zużycia energii przez klienta.

Warto dodać, że istotnym elementem wyceny kontraktu jest koszt wynikający z profilu zużycia energii przez klienta. W ostatnim czasie bardzo mocno wzrosły również ceny energii w godzinach szczytowych w dni robocze od 7.00-22.00 (produkt PEAK5), co dodatkowo podnosi cenę kontraktu dla samorządów. Niewłaściwym jest porównywanie zaoferowanej przez ENEA ceny wyłącznie do ceny produktu bazowego (BASE) na rynku terminowym czy do ceny energii na rynku dnia następnego, która dotyczy energii dostarczanej dziś/jutro – przeczytać możemy w oświadczeniu.

Firma przypomina, że oferuje również inne elastyczne formy zakupu energii, z których mogą korzystać samorządy. Ze względu na zmienność zapotrzebowania na energię (np. zimą, w dni robocze, w godzinach południowych i wieczornych) energia może być kupowana np. w produktach krótszych niż rok (np. kwartały, miesiące), w produktach PEAK5 (dostawa energii w godzinach szczytowych) oraz na rynku dnia następnego i bieżącego – bezpośrednio przed dostawą energii. Samorządy mogą skorzystać z takich możliwości – zakup energii w drodze przetargu nie jest jedyną możliwą i zawsze najlepszą formą zakupu, która pozwala uzyskać optymalną cenę. Spółka zapewnia, że chętnie służy „eksperckim wsparciem i konsultacjami w zakresie możliwych form zakupu energii”.