Enea Wytwarzanie Radom i okolice

Energię mamy we krwi!

Blisko 20 litrów krwi oddali w środę, 8 listopada 2023 roku pracownicy Enei Wytwarzanie – Elektrowni Kozienice. Była to już szósta i zarazem ostatnia akcja zorganizowana na terenie spółki w tym roku w ramach programu „Energię mamy we krwi”, w który zaangażowana jest cała Grupa Enea.

Specjalny punkt medyczny Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu zorganizowany został w sali konferencyjnej budynku administracji Enei Wytwarzanie w Świerżach Górnych. Na apel organizatorów odpowiedziało 46 chętnych pracowników elektrowni, jednak po badaniach do oddania krwi zakwalifikowano 43 osoby. Zebrano łącznie 43 jednostki krwi, czyli 19,35 litra życiodajnego płynu. Pracownicy Enei Wytwarzanie po raz kolejny pokazali, jak wielką mają moc.

Proszę przyjąć moje wyrazy szacunku i uznania. Państwa działanie jest konkretnym przykładem dzielenia się tym, co tak cenne dla naszego życia. Wierzę, że Państwa postawa będzie zachętą dla innych. Wszystkim Państwu życzę dużo zdrowia i pozytywnej motywacji, sprzyjającej aktywnemu uczestnictwu w kolejnych akcjach, inicjowanych przez Klub Honorowych Dawców Krwi działający przy Enei Wytwarzanie. Raz jeszcze serdecznie dziękuję za bezcenny dar serca, wrażliwość i otwartość na potrzeby drugiego człowieka

powiedział Krzysztof Baran, prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Enei Wytwarzanie w Świerżach Górnych.

Akcję zorganizowano wspólnie z aktywnie działającym przy Enei Wytwarzanie Klubem Honorowych Dawców Krwi. Do inicjatywy włączyły się również działające w przedsiębiorstwie związki zawodowe.

W 2023 roku w trakcie zorganizowanych w ramach programu „Energię mamy we krwi” sześciu akcji krwiodawstwa z udziałem pracowników Enei Wytwarzanie zebrano łącznie prawie 118 litrów krwi!