Radom i okolice

Gmina Szydłowiec zakupiła autobus dla osób niepełnosprawnych

Został zakupiony przez gminę Szydłowiec nowy autobus dla osób niepełnosprawnych marki IVECO. W ramach realizacji zadania pn. „Zmniejszenie barier transportowych poprzez zakup pojazdu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu gminy Szydłowiec” w ramach obszaru D „Programu wyrównywania różnic między regionami III” Pojazd wyposażony jest w 22+1 miejsc siedzących i jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Całkowita cena zakupu wynosi 315 000 zł brutto, z czego środki pozyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyniosły 189 000 zł, dzięki czemu gmina z własnych funduszy musiała wydać tylko 126 000 zł.

foto: UM Szydłowiec 

G.G.