O tym się mówi

Ile osób z Ukrainy znalazło schronienie na terenie powiatu radomskiego?

Na terenie powiatu radomskiego schronienie znalazło 1705 uchodźców  z Ukrainy. Osoby te zakwaterowane zostały w internacie powiatowej szkoły średniej i w jednym z hoteli. Do ich dyspozycji jest również część ośrodka szkoleniowego Państwowej Szkoły Pożarnej w Pionkach (aktualnie przebywa tam 5 obywateli Ukrainy).

Największa grupa znajduje się w Mieście Pionki, a także w gminach Jedlnia-Letnisko, Jedlińsk, Jastrzębia. 

Klaudia Sułek

Źródło informacji: Powiat Radomski/Facebook