O tym się mówi

Ilu młodych Ukraińców uczy się w Radomiu?

Pełna liczba osób pochodzenia ukraińskiego, które będą uczyć się w radomskich szkołach, nie jest jeszcze znana. 

Pełne dane poznamy dopiero po 15 września, gdy zakończy się proces rekrutacji do szkół.

Najwięcej z do tej pory zapisanych, bo aż 418 dzieci z Ukrainy uczy się w szkołach podstawowych, do przedszkoli zapisanych zostało 162 dzieci zaś do szkół ponadpodstawowych 26 uczniów, (w większości do XIII Liceum Ogólnokształcącym gdzie powstała w pełni ukraińska klasa).